TOP bv ondersteunt bij vervanging suiker

Suikers hebben een functie in producten, maar door groeiende maatschappelijke druk is er een roep om minder suiker. TOP bv uit Wageningen draagt een aantal oplossingen aan om de vermindering mogelijk te maken
Laboratoriumtests die het effect van een lager suikergehalte uitwijzen.