Nieuwe cao een feit, maar wie zit er op te wachten?

Een loonsverhoging van 3,75 procent, meer ruimte voor mantelzorg, een individueel budget voor de werknemer voor scholing en wachtdagen vervangen door 90 procent loondoorbetaling bij ziekte. Het is slechts een bloemlezing uit de overeenkomst tussen... Ja, tussen wie eigenlijk?