Werkelijkheid of fictie

De eerste maand van 2017 is bijna voorbij en de behaalde omzet over januari staat in de boeken. ‘Natuurlijk’ vergelijk je deze met je begroting, en dan dringt zich de prangende vraag op: Was mijn begroting te ambitieus of te behoudend? O, je hebt geen begroting gemaakt? Want je kijkt alleen naar je rekening courant.
Klein_Albert Vinkenborg (1)

Herkenbaar? En toch is zo’n begroting zo gek nog niet. Het maakt dat cijfers meer gaan leven en waarde krijgen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Je kunt met kennis gaan sturen op omzet, op kosten, op marge en nog veel meer. Door met cijfers te stoeien, komen vaak verrassende dingen aan het licht die nooit je aandacht hebben gekregen.

Er is veel meetbaar dat van invloed is op je bedrijfsperformance. Wat te denken van de invloed van het weer of de reclame van je concurrent op je omzet. Cijfers die je vertellen wat de beste samenstelling is van je team in de winkel of bakkerij, wat de beste tijden zijn om open of dicht te zijn, welke producten het meest bijdragen aan je bedrijfsresultaat, waar je klanten staan in je winkel, waar ze naar kijken en welk schap of plekje op je toonbank het meeste omzet genereert.

De hoeveelheid en vooral de complexiteit van cijfers met hun invloed op je bedrijfsvoering, zijn door de technische mogelijkheden van deze tijd bijna niet meer zonder hulp van deskundigen te verwerken. Men spreekt dan ook veelal over big data. En toch is er in onze branche nog veel ruimte om zelf aan de slag te gaan met het op een rijtje zetten van cijfers.

En ja, alles begint bij het maken van een begroting. je bedrijfscijfers van vorig jaar kunnen veelal dienen als basis (nulmeting) voor de begroting van dit jaar, mits goed geanalyseerd en gekwantificeerd. Deze cijfers vormen de realiteit van het bedrijf. Staat één en ander goed op papier, dan kun je met de begroting objectieve doelen stellen, waarbij KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) de variabelen zijn waaraan valt af te lezen of je bedrijf op koers ligt in het behalen van de begrote resultaten.

Misschien denk je na het lezen van bovenstaande: ‘Wat een luchtfietserij.’ Vergis je niet want grote bedrijven, bedrijfsadviseurs van ondernemersverenigingen en misschien zelfs al wel je collega stuurt zijn bedrijf op KPI’s. Het is aan jou er iets mee te doen… of niet. Kun je het niet zelf, of ben je zo iemand die veel beren op de weg ziet, sluit je dan aan bij een ondernemersvereniging en werk samen met anderen aan een sluitende begroting voor morgen. Cijfers zijn de toekomst en geen fictie.

Succes met ondernemen.

Albert Vinkenborg, oud-ondernemer en bedrijfsadviseur