Overdrachtsfase: Overname door familie, personeel of derden

Als de voorbereidingen zijn getroffen en doorgevoerd kan de zoektocht naar potentiële overnamekandidaten opgestart worden. Er kan sprake zijn van opvolging binnen de familiesfeer, dan wel opvolging via een personeelslid. Daarentegen doen zich in de praktijk situaties voor, waarbij nog niet bekend is wie de opvolger wordt, maar dat desondanks de ondernemer besluit zijn bedrijf te willen overdragen (aan derden), omdat hij dit nu wil, om welke reden dan ook.

Dit vind je misschien ook interessant