nieuws

Beko Advies: loonkosten blijven grootste post

Nieuws 797

Loonkosten zijn in 99 van de 100 gevallen bepalend voor het wel of niet goed renderen van het ambachtelijk bakkersbedrijf. Dat blijkt uit de jongste publicatie van Beko Advies: Beheersing van loonkosten en productiviteit 2018.

Beko Advies: loonkosten blijven grootste post

De publicatie ‘Beheersing van loonkosten en productiviteit 2018’ van Beko Advies is deze week verstuurd aan alle leden van Beko Coöperatie. Daaruit blijkt dat loonkosten de grootste kosten in een ambachtelijk bakkersbedrijf zijn en blijven.

Sturen op uren

‘Het is erg belangrijk de productiviteit en loonkosten van uw bedrijf aan de hand van deze gegevens tegen het licht te houden. Met uren kunt u loonkosten (en winst) sturen’, aldus Beko. ‘Niet bijsturen betekent bij het onder druk komen van omzetten direct inleveren van winst (tenzij de brutowinstmarge voldoende toeneemt).’

Onderzoek en ervaringscijfers

Beko Advies heeft aan de hand van diverse bedrijfsonderzoeken de ervaringscijfers productiviteit en loonkosten voor het ambachtelijke brood- en banketbakkersbedrijf geactualiseerd.

In deze publicatie vinden leden gegevens voor respectievelijk winkel, broodbakkerij, banketbakkerij en het overallcijfer (omzet/alle uren). Ook wordt een tabel met de in totaliteit betaalde loonkosten als percentage van de omzet aan weergegeven.

Lees ook: Beko Advies voorspelt crisis bij bedrijfsovernames

Reageer op dit artikel