nieuws

Schouten Zekerheid houdt bijeenkomsten over ziekteverzuim

Nieuws 508

Schouten Zekerheid organiseert in maart en april een aantal bijeenkomsten over ziekteverzuim, met als titel ‘Verzuim onder de duim’. Een onderwerp waar iedere werkgever mee te maken heeft.

Schouten Zekerheid houdt bijeenkomsten over ziekteverzuim
Iedere werkgever heeft te maken met medewerkers die wel eens ziek kunnen worden. Foto: Jan Willem Schouten

De verplichtingen van werkgever en werknemer én de ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving over ziekteverzuim, leiden regelmatig tot veel vragen, aldus Schouten Zekerheid. Wat verandert er? Welke mogelijkheden zijn er? En hoe benut u de (wettelijke) verplichtingen bij verzuim voor een (financieel) gezonde toekomst?

Ruimte voor eigen vragen

De cursus ‘Verzuim onder de duim’ richt zich op de mogelijkheden van de werkgever om verzuim te beperken, de uitkeringen waar werknemers recht op hebben en de rol van werkgever en werknemer bij beperking van het verzuim. Schouten Zekerheid voorziet deelnemers van actuele informatie. Daarnaast is er tijdens de sessies ruimte om specifieke vragen of praktijkvoorbeelden voor te leggen.

De onderwerpen

Tjeerd den Oudsten, werkzaam als adviseur Gezondheidsmanagement bij Schouten Zekerheid, behandelt tijdens de cursus de volgende onderwerpen:

  • Poortwachterverplichtingen: wat zijn uw minimale verplichtingen en hoe kunt u deze verplichtingen aangrijpen om uw verzuim te beheersen?
  • Arbowet: de Arbowet is per 1 juli 2017 aangescherpt. Wat houdt deze wijziging precies in en wat zijn de gevolgen voor u?
  • Ziektewet: sinds de invoering van de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) zijn de kosten van verzuim voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan toegenomen. Welke mogelijkheden heeft u om de verzuimkosten van deze groep beheersbaar te houden?
  • WIA: na 104 weken van ziekteverzuim, komt uw (ex)werknemer mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Hoe wordt deze berekend en wat zijn de mogelijkheden om ook deze kosten beheersbaar te houden?
  • Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA: eigenrisicodragerschap kan voor uw organisatie (financieel) interessant zijn. Wat zijn de verplichtingen die hieruit voortvloeien?
  • Premiedifferentiatie: zolang u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet of voor de WGA, betaalt u een gedifferentieerde premie. Hoe wordt dit premiepercentage berekend?

Data en kosten

De eendaagse cursus wordt gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data:
• Donderdag 8 maart
• Dinsdag 20 maart
• Dinsdag 17 april
Per bijeenkomst is plaats voor 8 deelnemers. De kosten voor de eendaagse cursus zijn € 249,- exclusief btw, inclusief cursusmateriaal, certificaat en lunch.

Reageer op dit artikel