nieuws

Europa wil broodoverschot reduceren

Nieuws

De AiBi (de Association Internationale de la Boulangerie Industrielle) stemt in met de initiatieven van de Europese Commissie en het Europees Parlement om voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan.

Europa wil broodoverschot reduceren

Het onderwerp staat nu op de Europese agenda. Een werkgroep Voedselafval buigt zich daarover, waarbij de AiBi actief betrokken is. Brood wordt dagelijks wereldwijd geconsumeerd, waardoor het onvermijdelijk is dat er elke dag brood over blijft, aldus de AiBi. Maar het is ook noodzakelijk om dit overschot te minimaliseren.

Bovendien wordt veel van het niet verkochte brood gebruikt voor veevoer of als bio-energie. Slechts een klein deel gaat naar de stortplaats. In Europa zijn er overigens grote verschillen in het overschot van brood. In België en Frankrijk speelt dit probleem veel minder als bijvoorbeeld in Duitsland en Griekenland.

Inventarisatie

Er wordt nu geïnventariseerd wat de oorzaken van afvalstromen in levensmiddelen zijn en welke verliezen daarmee gepaard gaan.

De focus van de aanbevelingen zal wel komen te liggen op de verbeteringen van de productieprocessen om onnodige verliezen te voorkomen.

Om het reduceren van de hoeveelheid brood tegen te gaan wordt onder andere gedacht aan het verminderd van het op voorraad houden van dit product, een verhoogde activiteit van bake-off producten, langere houdbaarheid van de producten en een bewustmakingsproces door voorlichting aan de consument.

Gewicht

Ook wordt onderzocht wat de beperkingen kunnen zijn die voortvloeien uit wetgeving, zoals de verplichting om brood te verkopen op specifieke gewichten. In verschillende landen wordt brood aangeboden in erg grote porties. Mogelijk dat ook impulsaankopen gereduceerd kunnen worden: mensen kopen bij een impulsaankoop meer dan dat ze kunnen consumeren. Wel is geconstateerd dat de financiële ruimte in de Europese bakkerij beperkt is voor grote investeringen en innovaties.

Reageer op dit artikel