nieuws

Folkloristische broodlevering in Gelderland

Nieuws

Ruim 700 pond roggebrood is door de boeren gebakken voor de eeuwenoude traditie van broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite tussen het Gelderse Hengelo en Zelhem.

Folkloristische broodlevering in Gelderland

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond. Dit brood was bestemd voor de armen in de gemeente. Deze dag groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten bij de Muldersfluite (fluite is kermis).

Zwaarste brood

Degene die het zwaarste brood leverde – vaak meer dan 100 pond – kreeg twee flessen wijn. Als het brood minder dan 22 pond woog, moest men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met een dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem. De protestanten ontvingen 3/8 deel en de rest was voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo.

En zo gebeurt het nog op de dag van vandaag. De boeren bakken nog steeds het roggebrood en dat op geheel folkloristische wijze, met de boerendansgroep ‘Wi’j eren ’t Olde’ en een heuse weging van de roggebroden zelf van de hand.

Onder toeziend oog van de Goudse pijp rokende notabelen, de burgemeester, de veilingmeester en de weger, worden de broden met paard en wagen aangevoerd. De blaaskapel loopt voorop. De door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden worden uitgeladen, gewogen en onder de toeschouwers geveild. De gever van het grootste brood krijgt na de weging nog steeds twee flessen wijn.
De Diaconie Hengelo heeft de opbrengst voor de broodlevering dit jaar beschikbaar gesteld aan de Jongeren Werkgroep Roemenië, onderdeel van de Commissie Oost Europa Hengelo.

Reageer op dit artikel