nieuws

RiskPlaza certificaat voor Zeelandia

Nieuws

ZIERIKZEE – Zeelandia mag ook volgend jaar het RiskPlaza certificaat voeren, zo blijkt na een uitgebreide RiskPlaza audit door Lloyd’s. De auditoren hadden ‘veel lof’ voor de inrichting van RiskPlaza bij Zeelandia.

ZIERIKZEE – Zeelandia mag ook volgend jaar het RiskPlaza certificaat voeren, zo blijkt na een uitgebreide RiskPlaza audit door Lloyd’s. De auditoren hadden ‘veel lof’ voor de inrichting van RiskPlaza bij Zeelandia.

Er is sprake van een goede benadering van de gevaren en een hoge kwaliteit van de literatuurstudies. De informatie is goed en snel inzichtelijk te maken en wordt vlot gepresenteerd.

Databank
RiskPlaza is een databank met informatie over de voedselveiligheid van ingrediënten. De databank bevat informatie over de gevaren die aan ingrediënten kunnen kleven en de beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beheersen.

RiskPlaza heeft als doel om afnemers van bakkerij ingrediënten inzicht te geven in de borging van de voedselveiligheidsrisico’s van de ingekochte ingrediënten en is een initiatief van het Productschap Akkerbouw in samenwerking met de bakkerijsector en wordt door de Voedsel en Waren autoriteit geaccepteerd.
 

Reageer op dit artikel