nieuws

Wellicht landelijk loket streekproduct

Nieuws

DEN HAAG – Er komt naar alle waarschijnlijkheid een landelijk loket voor streekproducten. Uitwerking en verdere besluitvorming vindt plaats na het kamerreces, meldt staatssecretaris Bleker van Landbouw.

DEN HAAG – Er komt naar alle waarschijnlijkheid een landelijk loket voor streekproducten. Uitwerking en verdere besluitvorming vindt plaats na het kamerreces, meldt staatssecretaris Bleker van Landbouw.

Oprichting van één nationaal loket voor streekproducten voor producenten is bedoeld om de verdere ontwikkeling van streekproducten in Nederland een sterke impuls te geven, aldus EVMI maandag op zijn website. Bleker antwoordde dit op moties van enkele Kamerleden.

Begrippen
Voor de vermarkting moet er duidelijkheid komen over het begrip streekproduct, aldus de diverse betrokken partijen. Dit om eerlijk te kunnen communiceren met consumenten. Op dit moment is er sprake van een groot aantal keurmerken van streekproducten, die verschillende minimumeisen hebben, specifieke eisen stellen (bijvoorbeeld milieuvriendelijke teelt), of juist veel minder vergaande eisen stellen.

Objectief
Het landelijk loket moet een objectief overzicht geven van verschillende keurmerken en de beschermingsniveaus die ze bieden. Dit aan zowel producenten van gegarandeerde streekproducten als van overige streekproducten. Ook kan het loket verdere kenbaarheid geven aan gegarandeerde streekproducten.

Geografische aanduiding
Streekproducten kunnen op Europees niveau worden geregistreerd als beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming. Lidstaten mogen geen zelf nationaal publiek systeem hebben naast het EU-systeem. Daarom wordt gewerkt wordt aan een eigen, nationaal privaat systeem. SPN met het keurmerk ‘Erkend streekproduct’ is volgens Bleker in Nederland op dit moment het meest ontwikkelde systeem voor streekproducten.

 

Reageer op dit artikel