nieuws

Broodbesluit inzet tegen verspilling

Nieuws

MAARSSEN – 20 procent minder voedselverspilling. Dat is het doel van Het No Waste Network, een landelijk initiatief waarbij overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan om voedselverspilling tegen te gaan.

MAARSSEN –  20 procent minder voedselverspilling. Dat is het doel van Het No Waste Network, een landelijk initiatief waarbij overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan om voedselverspilling tegen te gaan.

De bundeling van kennis, kunde, en vaardigheden moet uiteindelijk leiden tot die 20 procent minder voedselverspilling in 2015.  In Maarssen vond maandag 18 april daarvoor de aftrap plaats. Centraal staat daarbij het denken in mogelijkheden, kijken over je eigen bedrijfshorizon, verantwoordelijkheid nemen, kansen benutten en ideeën verder brengen en inspireren.

Secretaris Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Chris Buijing verwees bij deze bijeenkomst regelmatig naar de verschillende activiteiten in de bakkerijsector om de reststromen brood te kunnen verkleinen, aldus Ad Overgaag, die daar namens Baker’s Basket aanwezig was. De overheid wil een merkbare bijdrage leveren in het voorkomen van voedselverspilling door de wetgeving aan te passen. Hij noemde als voorbeeld het droge stofbesluit. ‘Als het opheffen van dit besluit bijdraagt tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod van brood, dan zal die overheid niet aarzelen.’
 

Reageer op dit artikel