nieuws

Convenant bakkerszout een feit

Nieuws

DEN HAAG – Broodzout in brood wordt vervangen door bakkerszout. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en het ministerie van VWS afgesproken.

Convenant bakkerszout een feit

DEN HAAG – Broodzout in brood wordt vervangen door bakkerszout. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en het ministerie van VWS afgesproken.

Deze afspraak werd dinsdag 21 oktober bekrachtigd met de ondertekening van het ‘Convenant gebruik bakkerszout’. De gevolgen van de nieuwe afspraken blijven voor de bakker beperkt. De aanpassingen hebben geen invloed op de verwerkingseigenschappen en de smaak van het brood. Ook is bakkerszout niet noemenswaardig duurder dan broodzout.

Bakkerszout is sinds 1 oktober 2008 verkrijgbaar. Bakkers kunnen hun zoutvoorraad gedurende de overgangsfase gewoon opmaken. In de warenwet is opgenomen dat vanaf 20 juni 2009 het gebruik van broodzout (met het oude gehalte aan jodium) niet meer is toegestaan.

Volksgezondheid
Door het gebruik van broodzout is de jodiuminname voor een groot deel van de bevolking verzekerd. De bakkerijbranche levert hierbij dus een bijdrage aan de volksgezondheid. Bakkerszout bevat 50-65 mg jodium per kg zout. Broodzout bevat 70-85 mg jodium per kg zout.

Uitzonderingen
Het convenant is alleen van toepassing op bakkerijen die in Nederland zijn gevestigd en die producten maken voor de Nederlandse markt. In biologische producten mag zeezout worden gebruikt in plaats van bakkerszout.
In exportproducten is het gebruik van bakkerszout niet nodig of gewenst vanwege andere regelgeving in het buitenland. Ook bakkerijproducten die worden geïmporteerd, hoeven niet met bakkerszout te zijn gemaakt.

Controle
De VWA gaat controleren of bakkerijen bakkerszout gebruiken. Is dit niet het geval, dan kan daarvoor geen boete worden gegeven, maar het wordt wel geregistreerd. Als blijkt dat afspraken vastgelegd in het convenant niet of onvoldoende worden nagekomen, dan kan dat invloed hebben op het beleid van het ministerie van VWS, op het vertrouwen van de overheid in de bakkerijsector en op het positieve beeld dat de consument van de sector heeft.

 

Reageer op dit artikel