nieuws

Leden stemmen voor FrieslandCampina

Nieuws

De leden van Friesland Foods en Campina zijn akkoord met het voorstel tot fusie tussen beide coöperaties en ondernemingen. De fusieovereenkomst wordt vandaag ondertekend. Een grote meerderheid van de algemene vergadering van zuivelcoöperatie Friesland Foods stemde voor de fusie. De ledenraad van Campina stemde unaniem in met de fusie. Om te kunnen fuseren was bij […]

Leden stemmen voor FrieslandCampina

De leden van Friesland Foods en Campina zijn akkoord met het voorstel tot fusie tussen beide coöperaties en ondernemingen.

De fusieovereenkomst wordt vandaag ondertekend. Een grote meerderheid van de algemene vergadering van zuivelcoöperatie Friesland Foods stemde voor de fusie. De ledenraad van Campina stemde unaniem in met de fusie. Om te kunnen fuseren was bij beide coöperaties een tweederde meerderheid nodig.

Advies
De instemming van de leden-melkveehouders zal gevolgd worden door het advies van de ondernemingsraden van beide ondernemingen. De reactie van de Europese Commissie wordt in het laatste kwartaal van 2008 verwacht. Pas daarna zullen de ondernemingen en coöperaties daadwerkelijk kunnen fuseren. Friesland Foods en Campina blijven tot het moment van fusie volledig zelfstandig werken. 

Jaaromzet
Friesland Foods en Campina bereikten in april overeenstemming over de fusie die moet leiden tot de nieuwe zuivelonderneming FrieslandCampina en de nieuwe zuivelcoöperatie FrieslandCampina. De jaaromzet van FrieslandCampina zal, op basis van de cijfers van 2007, 9,1 miljard euro bedragen.

 

Reageer op dit artikel