nieuws

Groen licht voor RiskPlaza

Nieuws

DEN HAAG – Het Productschap Akkerbouw (PA) heeft RiskPlaza en het hieraan gekoppelde RiskPlaza-audit+-systeem voor de bakkerijketen beschikbaar gesteld. Dit is gebeurd nadat de Voedsel en Waren Autoriteit het licht op groen heeft gezet voor het ketengarantiesysteem.

Groen licht voor RiskPlaza

DEN HAAG – Het Productschap Akkerbouw (PA) heeft RiskPlaza en het hieraan gekoppelde RiskPlaza-audit+-systeem voor de bakkerijketen beschikbaar gesteld. Dit is gebeurd nadat de Voedsel en Waren Autoriteit het licht op groen heeft gezet voor het ketengarantiesysteem.

Met RiskPlaza heeft de bakkerijketen op één plek actuele informatie over mogelijke gevaren van bakkerij-ingrediënten en de beheersmaatregelen die bedrijven kunnen nemen om deze gevaren te beheersen. De hieraan gekoppelde RiskPlaza-audit+ neemt leveranciers en afnemers bovendien veel werk uit handen bij de verificatieplicht.

Gevaren

RiskPlaza is het hulpmiddel voor de bakkerijketen om informatie over mogelijke gevaren van bakkerij-ingrediënten op één plek te raadplegen. RiskPlaza herbergt informatie over de gevaren die aan bakkerij-ingrediënten kunnen kleven en de beheersmaatregelen die genomen kunnen worden om deze gevaren te beheersen. De in RiskPlaza opgenomen informatie is toegankelijk voor de bakkerijketen, de VWA en certificerende instellingen.

Het Productschap Akkerbouw zorgt er samen met de bakkerijketen, de VWA en certificerende instellingen voor dat RiskPlaza de meest actuele informatie bevat. Het abonnementstarief voor RiskPlaza bedraagt in 2008 € 295,-.

Koppeling

Aan RiskPlaza is de RiskPlaza-audit+ gekoppeld. Leveranciers van bakkerij-ingrediënten kunnen hun borging van de in RiskPlaza opgenomen gevaren vanaf heden laten verifiëren door certificerende instellingen. Is de borging in orde, dan worden de namen van deze leveranciers gepubliceerd op BakkerijPlaza.

Minder verplichtingen

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de inhoud van RiskPlaza getoetst op juistheid en volledigheid. Volgens de VWA kan RiskPlaza een goed hulpmiddel zijn bij het inventariseren van de mogelijke gevaren van bakkerij-ingrediënten. Door RiskPlaza te gebruiken kan een bedrijf aantonen dat het de mogelijke gevaren van de gebruikte ingrediënten kent. Het onderkennen van de mogelijke gevaren vormt één onderdeel van het wettelijk verplichte HACCP-systeem. Hebben leveranciers een RiskPlaza-audit+ met goed gevolg doorlopen, dan hoeven afnemers van die bedrijven geen aparte inkoopverificatie meer uit te voeren.

 

Reageer op dit artikel