nieuws

Bakkerijketen scoort met aanpak meelstofallergie

Nieuws

DEN HAAG – De bakkerijketen scoort met de aanpak van meelstofallergie. De afgelopen jaren besteedden de bedrijven er veel aandacht aan. Ze troffen ook maatregelen om de blootstelling aan meelstof te verminderen.

Bakkerijketen scoort met aanpak meelstofallergie

DEN HAAG – De bakkerijketen scoort met de aanpak van meelstofallergie. De afgelopen jaren besteedden de bedrijven er veel aandacht aan. Ze troffen ook maatregelen om de blootstelling aan meelstof te verminderen.
Het effect is over het algemeen positief, al zijn verdere verbeteringen mogelijk. Dit blijkt uit de evaluatie die het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) namens de branchebegeleidingscommissie van het Arboconvenant Grondstofallergie liet uitvoeren naar het resultaat van het convenant.
 
Stofbeheersingsplan
Alle bedrijven in de industriële bakkerij en de maal- en grondstofindustrie stelden een stofbeheersingsplan op. Van de ambachtelijke bakkers deed 85% dit. De overgrote meerderheid van alle bedrijven nam ook maatregelen om blootstelling aan meelstof te voorkomen. Vaak gaat het om betere ventilatie of het gebruik van afgesloten mengkuipen of andere grondstoffen. Het effect is dat in veel gevallen de piekbelasting fors afnam. In het algemeen is echter de blootstelling nog verder terug te dringen, wijst onderzoek uit.
 
Beroepsastma 
Circa 90% van de werkgevers en werknemers hecht er aan blijvend aandacht te besteden aan de aanpak van meelstofallergie. De afgelopen vier jaar werkte de sector aan het probleem dat bij stofblootstelling een kwart van de werkenden treft. Van hen heeft tien procent echt last van de ‘beroepsastma’. Zij hebben verschijnselen als loopneus, droge huid, hevige jeuk en/of chronisch hoesten.
 
De evaluatie en het onderzoek vormen de afsluiting van het Arboconvenant Grondstofallergie. De evaluatie leert dat de campagne ‘Blij met Stofvrij!’ aantoonbaar bijdroeg aan de positieve resultaten. Die campagne bestond uit de gelijknamige website, nieuwsbrieven, voorlichters voor individueel advies en een werknemersdag in Walibi vorig jaar april. Van alle werknemers kent driekwart de campagne met het roze stofmannetje. Voor deze groep droeg de campagne bij aan bewustwording, meldt eveneens 75%.
 
Van de werkgevers beoordeelt ook driekwart de informatievoorziening en de activiteiten als (zeer) goed. Naast de campagne en de beheersingsplannen gaat het onder meer om een handboek, een cursus en het gezondheidsbewakingssysteem. Bij dit systeem vullen werknemers een vragenlijst in. De antwoorden geven een beeld van de gezondheidsrisico’s die ze op de werkplek lopen. De werknemer kan aanvullend klinisch onderzoek uit laten voeren. Indien nodig kan vervolgonderzoek later uitsluitsel geven of de gezondheidstoestand verandert als gevolg van blootstelling aan meelstof.
 

Reageer op dit artikel