nieuws

Nieuw CAO Bakkersbedrijf

Nieuws

BAKKERSWERELD – De nieuwe CAO Bakkersbedrijf staat er. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 8 maart overeenstemming bereikt over de laatste geschilpunten. De CAO loopt van 16 juni 2004 tot 1 juni 2007.

Nieuw CAO Bakkersbedrijf

BAKKERSWERELD – De nieuwe CAO Bakkersbedrijf staat er. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 8 maart overeenstemming bereikt over de laatste geschilpunten. De CAO loopt van 16 juni 2004 tot 1 juni 2007.
 

De loonschalen voor het groot-, en het middenbedrijf en kleinbedrijf worden gelijkgetrokken. Dat geldt ook voor het percentage werken op bepaalde uren (avond- en nachturen) dat is vastgesteld op 34 procent.
De berekening van de overurentoeslag wordt voor enkelvoudige- als ploegendienst gelijk: voor de eerste acht overuren per vier weken geldt 25 procent toeslag en voor de meerdere uren 50 procent. Oude rechten op het gebied van overuren worden gerespecteerd. Daarnaast is overeenstemming bereikt over een aparte loonschaal voor leerlingen, een nieuwe functie-indeling en een nieuwe loonschaal voor winkelpersoneel. In het kader van de 4/5 ploegendienst wordt de toeslag voor het werken op zaterdag tussen 18.00 uur en 24.00 uur verhoogd tot 100 procent. De inzet van uitzendkrachten wordt beperkt tot 25 procent van het aantal fte’s binnen de onderneming. Voor de beloning van uitzendkrachten wordt na een half jaar de wettelijke regeling toegepast. Persoonlijke toeslagen (ptnts-regeling) worden in de oude situatie hersteld wanneer de oude werktijden binnen een jaar worden hersteld.
De wijzigingen gaan in per 1 april 2006 voor maandloners en op 26 maart 2006 voor periodeloners (4-weken loon).
Verder is afgesproken dat een werkgever de werknemer ondersteunt indien die zich wil verzekeren tegen het WIA-risico, wil deelnemen aan levensloopregeling en als die vakbondscontributie moeten betalen. De vergoeding premie ziektekostenverzekering wordt met de nieuwe wettelijke regeling geschrapt. Medewerkers die op dit punt een bovenmatige vergoeding genoten, behouden het recht op het bovenmatige deel. De invulling van de WIA-regeling is aangepast voor de categorie 0-35 procent arbeidsongeschiktheid: in het derde en vierde ziektejaar zal aanvulling plaatsvinden tot 95 procent.
In mei 2005 hadden de partijen al een akkoord bereikt op hoofdlijnen, zoals: loonaanpassingen en loonbetaling bij ziekte.
 
 

Reageer op dit artikel