video

Video: Financiële training Ambacht & Business

Strategie

Video: Financiële training Ambacht & Business

Deze week zijn de eerste financiële trainingen van Alex Deuzeman van start gegaan. In groepjes van vijftien personen geeft hij de mensen inzicht hoe ze cijfers kunnen gebruiken om goede sturing aan hun bedrijf te geven. Daarnaast worden een tweetal financiële stukken uitgebreider behandeld.

In november start de workshop grondstoffen. Gevolgd door de training communicatie in januari. Begin februari start de laatste workshop ambachtelijke produceren. Tijdens Bakkersvak op 6 en 7 maart worden de diploma’s uitgereikt als erkenning voor het succesvol doorlopen van het hele Ambacht & Business traject. De beurs is ook de locatie voor de samenvattende colleges.

Video

Reageer op dit artikel