nieuws

Branche wil sectorhuis brood en banket

Strategie 521

Branche wil sectorhuis brood en banket
Flip van Straaten. Foto: archief Bakkerswereld

De brancheorganisaties in de bakkerijsector willen een sectorhuis voor brood en banket oprichten. Dat meldt NBC-directeur Flip van Straaten. De voorzitters van Nebafa, NBOV, NVB, NBT en VBZ hebben de handen ineen geslagen en gaan hun krachten bundelen om vanuit dit sectorhuis de gezamenlijke belangen te behartigen. Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) zal dit faciliteren.

De organisaties vinden dat het tij moet worden gekeerd en dat het nu echt tijd is dat het imago van brood en banket wordt verbeterd. ‘Er wordt veel gepraat over samenwerking, maar vooralsnog is de sector verdeeld. Het ambacht wijst naar de industrie en andersom en producenten naar grondstoffenleveranciers en vice versa. Dat moet echt anders. Het is heel erg belangrijk dat we elkaar gaan vinden in onze gezamenlijke belangen’, aldus Van Straaten.

De gesprekken tussen de brancheorganisaties zijn vorig jaar gestart en hebben er nu in geresulteerd dat de handen op elkaar zijn gegaan voor het voeren van een gezamenlijke agenda. ‘We zijn in onze gesprekken uitgegaan van hetgeen ons als organisaties bindt’, zegt Van Straaten. ‘Onze visie is dan ook dat de consument de bakker ziet als betrouwbaar en eerlijk en geniet van bakkerijproducten, omdat ze passen in een moderne levensstijl.’

Niet alleen promotie

Het sectorhuis is overigens niet alleen bedoeld voor de productpromotie van brood en banket, benadrukt de NBC-directeur. ‘Wij moeten op vier aspecten met elkaar samenwerken: op het gebied van politiek, wetgeving, wetenschap en de markt. Zo moeten er duidelijke afspraken komen over onderwerpen als droge stof, e-nummers, volkoren, spelt en desem. We moeten gezamenlijk optrekken met de wetenschap en allerlei ongefundeerde verhalen over brood weerleggen, als één sector optrekken richting de overheid waar het om wetgeving gaat en trends en ontwikkelingen in de markt tijdig signaleren.’

Het idee van een sectorhuis hebben de voorzitter van de brancheorganisaties ‘afgekeken’ van de groente- en fruitsector. Zij hebben al een GroentenFruit Huis opgericht. Binnenkort staat een overleg met de voorzitter van dit huis gepland om te leren van dit initiatief. Het sectorhuis Brood en Banket moet naar dit voorbeeld worden opgezet, zodat alle gezamenlijke belangen vanuit dit punt kunnen worden behartigd. ‘De eerste stap is net gezet’, gaat Van Straaten verder. ‘De betrokken brancheorganisaties moeten nu op zoek naar financiering voor het sectorhuis. Het NBC zal het vervolgens faciliteren. Ook over de locatie moeten we nog verder praten, maar Wageningen lijkt een logisch vertrekpunt.’

Brood.net is zorgenkind

Het plan voor het sectorhuis is er één voor de langere termijn. Op de korte termijn willen de partijen zich inzetten voor het behoud van de informatie-site brood.net. ‘De communicatie over brood is op orde door brood.net, maar de financiering voor dit project loopt op korte termijn af. Dit is onze eerste zorg’, zegt Van Straaten. ‘We zijn het er allemaal over eens dat de activiteiten voor brood.net, een initiatief van de Nederlandse bakkerijbranche, door moeten gaan. Daarvoor moet allereerst financiering worden gezocht. De communicatie over banket ontbreekt volledig, dus ook daarvoor willen we ons sterk maken.’

Noodzaak

Het is volgens Van Straaten voor het eerst dat alle partijen zo doordrongen zijn van de noodzaak van een samenwerking. ‘Dat is wat het verschil maakt met eerdere, individuele, uitspraken. Ik heb nooit eerder gezien dat het de betrokkenen zo serieus was. In deze tijd is het echt noodzakelijk om samen op te trekken en brood en banket naar een hoger plan te tillen’, aldus de NBC-directeur.

Marc Cuypers

Eén van de betrokken voorzitters is Marc Cuypers, commercieel directeur Nederland van Zeelandia, en sinds kort voorzitter van de Nebafa, de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen. In de maart-editie van Bakkerswereld zal ook hij uitgebreid ingaan op de noodzaak van de samenwerking tussen de brancheorganisaties. ‘We willen wel graag samenwerken, maar we zijn nooit een robuuste club geworden. Het is tijd dat de verschillende betrokkenen over hun eigen schaduw heen stappen’, zegt hij enkele uren voordat de handen op elkaar gaan. ‘Ik weet dat het nodig is en ik geloof erin dat het kan.’

Reageer op dit artikel