blog

Niet aan het gas, maar los van het gas

Strategie

Op dit moment is de Nederlandse samenleving zo goed als volledig aan het gas gekoppeld. Door recente ontwikkelingen op het politieke vlak (Parijsakkoord, Klimaatakkoord en aankondiging sluiting Groningse gasvelden), heeft deze afhankelijkheid zijn langste tijd gehad. Waar een gasloze situatie voorheen iets was voor wereldhervormers en boomknuffelaars (excusez de stereotyperingen), wordt het nu een transitie waarmee iedere ondernemer zal worden geconfronteerd.

Niet aan het gas, maar los van het gas

Want inmiddels heeft het kabinet de contouren van het Klimaatakkoord zo goed als definitief vastgesteld. Voor 2030 dient ondernemend Nederland zijn CO2-uitstoot met 50 procent verminderd te hebben, om vervolgens in 2050 een reductie van 80 tot 95 procent te realiseren. Daarvoor is een fundamentele wijziging in de energievoorziening noodzakelijk. Nederland zal los van het gas moeten komen.

De eerste bakkerijbedrijven hebben hierin al forse stappen gezet. Denk aan plaatsing van zonnepanelen, overstappen op groene energie, uitvoeren van Energiebesparende Maatregelen Lijst (EML) zoals die zijn opgesteld door de bakkerijbranche (NVB en VBZ) en de overheid. Uit een benchmark die de NVB onder haar leden heeft opgezet, blijkt dat her en der reeds forse CO2-besparingen worden gerealiseerd. Dat is een goede zaak; deze voorlopers zetten in op de energietransitie.

Met name op het gebied van de energiebesparing liggen echter nog volop kansen. De EML geeft een overzicht van zo’n 50 à 60 maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar die een onderneming in de bakkerijbranche kan toepassen. Vanaf begin 2019 wordt elk bedrijf hierin rapportageplichtig. Dat wil zeggen dat elk bedrijf aan de overheid dient aan te geven welke maatregelen zijn genomen om te komen tot verdere energiereductie.

Maar de fundamentele veranderingen ontstaan natuurlijk pas als fabrikanten van (band)ovens, rijskasten en andere bakkerijmachines verder gaan innoveren. Elektrische installaties moeten zuiniger worden en gasinstallaties worden vervangen door elektrische. Deze innovaties heeft de branche nodig om de stap naar een gasloze en energiezuinige toekomst te kunnen maken. De bedrijven die daar het beste mee omgaan, zullen in de toekomst succesvol door blijven produceren. De bedrijven die in de gaseconomie blijven hangen hebben een somber toekomstperspectief. Innoveren en investeren, zou ik dus zeggen.

Reageer op dit artikel