blog

Houden we ons 
aan de afspraak?

Strategie

Houden we ons 
aan de afspraak?

Recentelijk is het RIVM-rapport Herformuleringsmonitor 2014 uitgebracht. Hierin werd de vergelijking tussen 2011 en 2014 getrokken over de stand van zaken over de productsamenstelling met betrekking tot zout, suiker en vet. De broodbranche kwam er als één van de meest positieve sectoren in de voedingsmiddelenindustrie uit naar voren.

Door de gezamenlijke activiteiten is het zoutpercentage in brood wettelijk verlaagd. Deze situatie leidt ertoe dat het zoutgehalte in brood ten opzichte van 2011 met 21 procent is verlaagd. Dat lijkt een goede zaak.

Maar laten we niet te vroeg juichen. De uitkomst zegt vooral iets over het zoutpercentage in 2011. Beter zou het zijn te kijken hoe de branche presteert in de toevoeging van zout aan brood ten opzichte van het wettelijk vastgestelde niveau. Dat is de norm waaraan we ons zouden moeten willen spiegelen. Ireen Wüst of Ranomi Kromowidjojo spiegelt zich toch ook niet aan Marianne Timmer of Inge de Bruijn? Nee, de hedendaagse concurrentie is het referentiepunt. Door die norm als richting te pakken, verbeteren zij zich werkelijk.

Daarom heeft de NVB het NBC de opdracht gegeven dit voorjaar weer de zoutmonitoring uit te voeren en steekproefsgewijs aankopen te doen in supermarkten en bij ambachtelijke bakkerijen en de producten te vergelijken met de wettelijke normering zoals deze is vastgelegd in het Warenwetbesluit.

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaat de NVB haar beleid met betrekking tot zout in brood verder vormgeven. Los daarvan, staat één element hierbij centraal. Goede handhaving van deze norm is essentieel in het creëren van een level playing field in de markt. En bedrijven die hierin afwijken, dienen daar op te worden aangesproken. Afspraak is afspraak. Of niet soms?

Reageer op dit artikel