nieuws

NVB en NBOV betreuren acties FNV

Nieuws 1320

De FNV heeft acties en stakingen aangekondigd, nadat de werkgeversorganisaties het ultimatum hebben afgewezen. NBOV en NVB betreuren dit. ‘Het onder druk zetten van de branche in deze tijd van het jaar past niet in de onderlinge verhoudingen.’

NVB en NBOV betreuren acties FNV
Foto: Hans Prinsen

CNV Vakmensen, NBOV en NVB hebben op 23 oktober overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. FNV heeft destijds besloten niet aan deze cao deel te nemen en de onderhandelingen op het laatste moment verlaten. Inmiddels is het verzoek tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao ingediend bij het Ministerie van SZW, waardoor deze geldt voor alle medewerkers in de bakkerijsector.

FNV kondigt acties aan, lokaal wordt gestaakt

Op 8 december heeft de FNV de beide werkgeversorganisaties NVB en NBOV een ultimatum gesteld met aanvullende eisen om alsnog met hen tot een eigen cao te komen. Werkgeversorganisaties hebben dit ultimatum op 13 december afgewezen, waarna de FNV acties in de vorm van stakingen en werkonderbrekingen heeft aangekondigd. Lokaal wordt inmiddels op kleine schaal gestaakt bij een aantal (industriële) bakkerijen van Vomar, Jaffa en BorgesiusBakkersland. De werkgeversorganisaties betreuren dit, maar zien geen aanleiding opnieuw met de FNV in gesprek te gaan.

‘Loonstijging is prima’

Volgens Jos den Otter (voorzitter NBOV) voorziet de overeengekomen cao met het CNV in een prima loonstijging voor de werknemers in het bakkersbedrijf. Het is ook de verantwoordelijkheid van de FNV deze cao op een juiste wijze uit te leggen aan hun achterban om onnodige onrust te voorkomen. De FNV heeft zelf besloten de onderhandelingstafel te verlaten. Het onder druk zetten van de branche in deze tijd van het jaar past niet in de onderlinge verhoudingen.

De afgesloten cao in het bakkersbedrijf kent een looptijd tot en met 31 maart 2019. Gedurende de looptijd van de cao krijgen werknemers stapsgewijs een loonsverbetering van 3,75%. De toekenning van deze verhogingen verschilt qua tijd voor de industriële en ambachtelijke bakkers.

CNV, NBOV en NVB zijn blij met cao

Ruud van Erp (voorzitter NVB) geeft aan dat de cao met het CNV op veel actuele ontwikkelingen inspeelt. Het is daarom erg jammer dat het FNV deze ontwikkelingen niet ondersteunt. Zo komt in de cao ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel scholingsbudget voor de werknemer. Om flexibeler te kunnen werken, wordt het mogelijk om te experimenteren met een tijd voor tijd regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.

CNV Vakmensen, NBOV en NVB zijn blij met deze cao. Zij roepen de FNV op om deze cao alsnog te ondersteunen en zo gezamenlijk de weg naar de toekomst in te zetten. Het organiseren van acties past hier naar de mening van NVB en NBOV niet in. Het werkt verdere escalatie in de hand en vergroot de tegenstellingen.

Stakingen bij Bakkersland om beter loonbod, toeslagen en zeggenschap

Op diverse plaatsen in Nederland hebben medewerkers van bakkerijen donderdag 14 december gestaakt. Dit gebeurde bij bakkerijen van Bakkersland Ridderkerk, Rotterdam, Aalsmeer, Emmeloord en Kerkrade, Vomar Alkmaar en Jaffa Bakery in Amsterdam. De FNV-leden in deze bakkerijen staakten voor een beter loonbod, toeslagen en meer zeggenschap over de eigen werktijden. Leo van Beekum, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De werkgevers hebben niet gereageerd met een beter bod bovenop de minimum-cao die er nu ligt. Deze bakkers staken omdat zij fatsoenlijke verhogingen willen en genoeg koopkracht om ook het beleg voor op hun brood te kunnen kopen.’

Het FNV wees het cao-voorstel van de werkgevers af. Van Beekum: ‘Onze eis ligt op 2,25% loonsverhoging per 1 oktober 2016 en 2,25% per 1 oktober 2017. Dit in de plaats van de schamele 3,75% verdeeld over twee jaar die nu in de cao is afgesproken. Maar de leden staken ook omdat ze niet zomaar bij te weinig werk naar huis willen worden gestuurd zonder loon. Ook wordt een privéleven naast je werk dan erg lastig: je moet er zijn in je roosteruren, maar je moet ook later nog eens terugkomen om werk in te halen. Als je een rooster krijgt, moet je ervan uit kunnen gaan dat je die uren werkt.’

‘Volgens de regels van de oude cao mochten medewerkers niet voortijdig zonder geld naar huis gestuurd worden, maar de FNV kreeg diverse meldingen dat dit in de praktijk wel voorkwam. Door de invoering van een zogenoemde urenbank worden die prakijken gelegaliseerd. Dat betekent dat medewerkers altijd klaar moeten staan, maar niet zeker zijn of ze betaald krijgen. Onze eis is daarom dat min-uren niet in de urenbank mogen en dat iedere vier weken de plus-uren worden afgerekend. Daarnaast moeten de toeslagen voor Koningsdag en voor de avond voorafgaand aan een feestdag gelijk blijven.’

Reageer op dit artikel