nieuws

Winst FrieslandCampina loopt op

Nieuws 887

Winst FrieslandCampina loopt op

FrieslandCampina heeft vorig jaar 5,5 procent meer winst geboekt bij een omzet die 2 procent lager was dan in 2015. Het concern verwacht dat de prijzen voor basiszuivelproducten rond het niveau van de afgelopen maanden blijven schommelen.

Het zuivelbedrijf – leverancier van onder meer Debic – meldt een nettowinst van 362 miljoen euro over 2016, op een omzet van 11 miljard euro. Het concern verkocht meer producten, maar deed dat tegen gemiddeld lagere prijzen, bij ongunstige wisselkoersen.

Het zuivelbedrijf profiteerde het afgelopen jaar wel van de stijgende prijzen voor basiszuivelproducten als melkpoeder en boter, lagere inkoopkosten en aantrekkende verkopen in Azië.

Melkproductie daalt

FrieslandCampina verwacht dat de melkproductie in Nederland dit jaar licht daalt, door de overheidsmaatregelen die worden genomen om het mestoverschot aan te pakken.

Topman Roelof Joosten kijkt terug op een turbulent jaar. ‘In de eerste helft van 2016 was het aanbod van melk in de Europese Unie zo groot dat basisproducten slechts onder de kostprijs verkocht konden worden’, legt hij uit. ‘Vanaf mei herstelde de zuivelmarkt zich enigszins als gevolg van de afnemende melkproductie in een aantal Europese landen en de relatief lage voorraden bij afnemers.’

Nabetaling veehouders

De melkprijs voor de melkveehouders die zijn aangesloten bij FrieslandCampina daalde afgelopen jaar met 7 procent naar 32,26 euro per 100 kilo melk. Dit kwam door de lagere zogeheten garantieprijs voor boerderijmelk. De leden-melkveehouders kunnen over 2016 een nabetaling van 3,44 euro per 100 liter melk tegemoet zien. Deze prestatietoeslag lag 2,5 procent lager dan een jaar eerder, doordat het melkvolume sterker toenam dan de winst.

Joosten zei verder dat de slagvaardigheid van de onderneming dit jaar meer centraal komt te staan. Zo moet tijdig kunnen worden ingespeeld op de snelle veranderingen in de markt.

Reageer op dit artikel