nieuws

Wageningen Research en TNO bundelen voedselonderzoek

Nieuws

Wageningen Research en TNO bundelen voedselonderzoek
Wageningen University & Research. Foto: Wikipedia

Wageningen Research en TNO versterken en concentreren het onderzoek op het gebied van voedsel(technologie), voeding en gezonde voeding. De betrokken researchmedewerkers van TNO gaan hiermee over naar Wageningen Research (voormalig DLO). Het nieuwe centrum dat voorlopig Dutch Food Institute (DFI) heet, gaat per 1 januari 2018 van start onder bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheid van Wageningen Research.

Met de bundeling ontstaat een samenhangend portfolio van fundamenteel en toegepast onderzoek voor nationale en internationale bedrijven en overheden op dit terrein. Dit draagt bij aan de Nederlandse concurrentiekracht en het export perspectief van de Agri & Food-sector. Voor TNO betekent dit de overgang van circa vijftig researchmedewerkers naar Wageningen Research. Het voornemen wordt de komende tijd nader ingevuld door alle betrokken partijen en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de beide Ondernemingsraden en de raden van toezicht.

Vervolgstap

Dit fysiek en organisatorisch samengaan is de vervolgstap op een al lang bestaande samenwerking tussen de beide partijen. Die samenwerking werd in 2015 al geïntensiveerd in de vorm van het Grand Design Topsector Agri & Food, tussen Wageningen Research, TNO, het (voormalige) Top Institute for Food and Nutrition en het TKI Agri & Food. De betrokken partijen zullen de plannen de komende tijd samen met het Ministerie van Economische Zaken en de Topsector Agri & Food uitwerken.

Wereldwijde uitdagingen

TNO ziet deze concentratie als een belangrijke stap in het realiseren van onderzoek om toekomstbestendige voedselsystemen te ontwikkelen met voldoende, veilig en gezond, gevarieerd en duurzaam geproduceerd voedsel dat beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen. TNO zal daarbij afscheid moeten nemen van een aantal zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers die binnen het nieuwe Dutch Food Institute zullen gaan werken. TNO doet dat in de overtuiging dat met de totstandkoming van het DFI bij Wageningen Research een internationaal toonaangevend centrum ontstaat voor vernieuwend onderzoek naar voedsel(technologie), voeding en gezonde voeding.

Reageer op dit artikel