nieuws

Nieuwe ‘aflevering’ in ‘soap’ In de Bakkerij

Nieuws

Nieuwe ‘aflevering’ in ‘soap’ In de Bakkerij
De GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Goes wil de beslissing om al dan niet op zondag open te gaan, overlaten aan ondernemers zelf. Dus ook aan Renée Looman van In de Bakkerij. Foto: In de Bakkerij

Nog voordat het college dinsdag 25 november een besluit neemt over de zondagsopening van In de Bakkerij, heeft de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad van Goes alvast een nieuwe ‘aflevering’ toegevoegd aan de ‘soap’ rond de bakkerij. De fractieleden, die het besluit om al dan niet op zondag open te gaan aan de ondernemers willen overlaten, hebben burgemeester en wethouders in aanloop naar hun besluit diverse vragen gesteld.

Zo wil de fractie van GroenLinks weten waarom eerst met bestuursdwang werd gedreigd en In de Bakkerij na overleg toch op zondag de winkel in het centrum van Goes mocht openen. Ook vragen de fractieleden zich af of eerst is geprobeerd een andere oplossing te vinden. Verder willen de GroenLinks-politici weten of de oplossing die voor In de Bakkerij wordt gekozen ook voor alle andere winkeliers die zondag open willen, gaat gelden. ‘Bent u met ons van mening dat het om (maatschappelijke) discussies als deze te voorkomen, verreweg de voorkeur verdient ondernemers vrij te laten hun winkel (ook) op zondagen te openen?’, aldus de GroenLinks-fractie, die daarmee direct aangeeft op welke wijze de partij in de discussie staat.

Niet langer gedoogd

Nadat het recent geopende In de Bakkerij op zondag 9 november ‘gewoon’ van 7.00 tot 18.00 uur geopend was geweest, kreeg het team van de Goese bakkerij te horen dat dat met ingang van zondag 16 november niet langer zou worden gedoogd. Waar het team van In de Bakkerij zich – zij het met tegenzin – daarbij neerlegde, stelden klanten van de bakkerij een internetpetitie op. Na een gesprek met de burgemeester kreeg een vertegenwoordiging van In de Bakkerij te horen dat de winkel zolang er geen besluit was genomen, tóch op zondag geopend mocht zijn.

Download e-paper Zondagsopening

Download hier de eerste online-special – een zogenoemde whitepaper – met als onderwerp de zondagsopening. In de special leest u de voor- en nadelen van de extra openingsdag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden reikt de redactie u tips en ervaringen aan van andere bakkers, die u kunt gebruiken om tot een beslissing te komen: wel of niet open?

Reageer op dit artikel