nieuws

Rabo ziet voorzichtig herstel

Nieuws

Rabo ziet voorzichtig herstel

Rabobank Nederland ziet een voorzichtig herstel van de economie met een half procent over 2014. Volgend jaar zal de groei anderhalf procent zijn, omdat dan ook de consumentenbestedingen weer werkelijk toenemen. Dankzij de stijgende uitvoer en verbeterde economische vooruitzichten zullen de bedrijfsinvesteringen dit jaar wel een duit in het zakje doen, zo melden economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Voor huishoudens is er goed nieuws: mede dankzij de lage inflatie neemt de koopkracht toe. Rabobank-econoom Leontine Treur: ‘Maar doordat gezinnen hun schulden af moeten betalen en vermogen op moeten bouwen, zal de consumptie ook de komende jaren enigszins worden afgeremd. We verwachten dat de consumptieve uitgaven in 2014 nog zullen dalen, maar minder hard dan in voorgaande jaren.’

De werkloosheid blijft voorlopig hoog en zal in 2014 wellicht zelfs nog iets stijgen, tot 7, 25%. Pas in 2015 neemt de particuliere consumptie naar verwachting weer licht toe en daalt de werkloosheid naar 7%.

BBP

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met maar liefst 1,4% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013. ‘Die forse krimp is minder ernstig dan het lijkt, want vooral het gevolg van incidentele fluctuaties in autoverkopen en gasproductie. Als we deze incidentele fluctuaties buiten beschouwing laten, dan waren zowel de groei van het BBP in het vierde kwartaal van 2013 als de krimp in het eerste kwartaal van 2014 een stuk kleiner en per saldo heffen ze elkaar vrijwel op’, aldus Treur.

Ondanks de terugval zal het Nederlandse BBP-volume in 2014 groeien met naar verwachting 0,5%. Hiervoor zorgen met name de aantrekkende exporten en investeringen. In 2015 zal de economische groei naar verwachting licht versnellen naar 1,5%, omdat dan zoals gezegd de particuliere consumptie weer echt meedoet.

Het herstel van de Nederlandse economie heeft plaats tegen de achtergrond van een zwak groeiende mondiale economie. Daarbij vormen onder meer rentestijgingen in opkomende markten en (geo-)politieke onrust neerwaartse risico’s voor het herstel van de wereldeconomie.

Reageer op dit artikel