nieuws

Bakkers Pensioenfonds verlaagt pensioen met 0,9 procent

Nieuws

Het bestuur van het Bakkers Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenen definitief te verlagen met 0,9 procent. Eerder kondigde het bestuur nog een verlaging aan van mogelijk 3,5 procent.

Bakkers Pensioenfonds verlaagt pensioen met 0,9 procent

De verlaging van 0,9 procent gaat in per 1 april 2013. Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad 98,7 procent. Het bestuur heeft daarop maatregelen genomen om de financiële situatie van het pensioenfonds te verbeteren. Desondanks heeft de dekkingsgraad zich niet ontwikkeld zoals verwacht. De verlaging van de pensioenen is daarom noodzakelijk.

Herstel

In 2009 is een herstelplan opgesteld. Maar het herstel loopt achter op het plan. De reden is dat Nederlanders steeds ouder worden en daardoor moeten de pensioenen langer worden uitbetaald. Daardoor moet het Bakkers Pensioenfonds steeds meer geld opzij zetten om alle pensioenen te betalen en meer geld in kas hebben. ‘Het verlagen van uw pensioen is de uiterste maatregel die we nemen om dit alles weer recht te trekken’, aldus Jacques van de Vall en Leo van Beekum, de werkgevers- en werknemersvoorzitter van het Bedrijfspensioenfonds.

Een eerlijke verdeling

De kortingsmaatregel geldt voor iedereen binnen het pensioenfonds. Deze verlaging geldt dan ook voor:
• werknemers in de bakkersbranche die op dit moment pensioen opbouwen;
• gepensioneerden;
• oud-werknemers;
• ex-partners van (oud-)werknemers;
• deelnemers die op vrijwillige basis zijn aangesloten.

Verhoging

Verder geldt dat per 1 januari 2014 de pensioenpremie omhoog gaat van 13 naar 14 procent. Deze verhoging wordt als volgt verdeeld: een derde voor de werknemer en twee derde voor de werkgever.

Reageer op dit artikel