nieuws

Echte Bakkersgilde versoepelt contributie

Nieuws

Echte Bakkersgilde versoepelt contributie

De contributie-regels bij het Echte Bakkersgilde worden versoepeld.

Het Echte Bakkersgilde heeft de afgelopen tien jaar een appeltje voor de dorst opgebouwd. Veel bakkers en ook leden van het Gilde merken de druk op de omzet en hebben te maken met aangescherpte financieringseisen van banken, waardoor het gildebestuur heeft besloten dat dit hét moment is om een hapje uit dat appeltje te nemen.  Het Gilde maakt gespreide betaling per kwartaal en halfjaar mogelijk zonder extra kosten en geeft een betalingskorting aan de leden die net als voorheen de jaarcontributie in januari ineens voldoen. Dat betekent dat de jaarcontributie ongewijzigd blijft: € 2.100 voor een moederbedrijf en € 840 voor een filiaal.

De leden kunnen de contributie alleen al op centraal ingekochte verpakkingen terugverdienen, volgens directeur Geert Caniels. ‘Er wordt niet bezuinigd op de uitgaven aan leden- en reclame ondersteuning. Bij een negatief resultaat over 2013 zal dat betekenen dat het Gilde inteert op het eigen vermogen’, aldus Caniels.

Reageer op dit artikel