nieuws

Nieuwe activiteiten toekomst ambachtelijke bakker

Nieuws

Nieuwe activiteiten toekomst ambachtelijke bakker

De ambachtelijke bakker zou in de toekomst vernieuwende activiteiten moeten opstarten zoals: verduurzaming van het assortiment, inzet van nieuwe media en samenwerken met andere versaanbieders.

Dat stellen Flynth en Beko Advies in de rapportage Cijfers & Trends 2011 voor de bakkerijbranche.

De gemiddelde jaaromzet van het gemengd bedrijf nam toe, maar dit werd met name veroorzaakt door uitbreiding van het aantal winkels. De omzet van de banketbakkers nam wederom af. Grondstofprijzen namen sterk toe en konden niet voldoende in de verkoopprijzen worden doorberekend.

 

Banket

Bij de banketbakkers deden zich ook de hogere loonkosten voelen. Het netto bedrijfsresultaat van het bakkers- en banketbakkersbedrijf nam gemiddeld genomen af ten opzichte van 2010.

 

Perspectieven

In de perspectieven voor 2012 blijkt dat nog steeds omzet, brutowinst en personeelskosten bepalend zijn voor het rendement. Kostenstijgingen moeten worden vertaald in prijsverhogingen. Productiviteit moet ook meer aandacht krijgen, aldus Flynth en Beko Advies.  Magazijn en logistiek spelen daarin een belangrijke rol.


Rapportage is te bestellen via: info@flynth.nl

Reageer op dit artikel