nieuws

Bedrijfsopvolging bakkerijen groot probleem

Nieuws

DEN HAAG – Bijna 600 ambachtelijke bakkers beeïndigen binnen vijf jaar hun bedrijf. Veel van hen weten niet aan wie ze hun zaak kunnen verkopen. Dit blijkt uit onderzoek van Stratus Marktonderzoek in opdracht van het Productschap Akkerbouw.

Bedrijfsopvolging bakkerijen groot probleem

DEN HAAG – Bijna 600 ambachtelijke bakkers beeïndigen binnen vijf jaar hun bedrijf. Veel van hen weten niet aan wie ze hun zaak kunnen verkopen. Dit blijkt uit onderzoek van Stratus Marktonderzoek in opdracht van het Productschap Akkerbouw.

27%, dat is 600 van de ongeveer 2200 ambachtelijke ondernemers met een brood- en banketbakkerij in Nederland, wil stoppen. En de bedrijfsopvolging lijkt een groot probleem te worden. Dit komt vooral doordat veel bakkers niet weten hoe zij dit moeten aanpakken en geen opvolger kunnen vinden omdat er te weinig starters zijn. Het merendeel wil advies krijgen. Dit blijkt uit interviews en een enquête onder 954 bakkers.

Van de 445 ondernemers die hun bakkersbedrijf tussen 2009 en 2012 willen verkopen heeft driekwart nog geen koper gevonden. Van de 180 ondernemers die wel geslaagd zijn een toekomstige koper te vinden dragen 135 ondernemers hun bedrijf over aan een familielid, een enkele maal wil een medewerker het bedrijf overnemen. Maar voor een groot aantal bedrijven is het moeilijk een overnamekandidaat te vinden. De meeste ondernemers die op korte termijn willen stoppen zijn gevestigd in het zuiden van het land. Opvallend is dat de opvolgingsproblematiek in het noorden van het land het kleinst lijkt te zijn. Hier geeft slecht 12,5 procent van de stoppers aan nog geen koper te hebben gevonden.  Nog een opvallend detail: 70 ondernemers willen hun bedrijf geheel opheffen. Zij zien geen goede toekomst voor het bedrijf. Of ze menen dat het bedrijf als onroerend goed meer waard is dan als bakkersbedrijf. 17 procent stopt omdat ze in de familie geen opvolger kunnen vinden.

Knelpunten
Van alle verkopers zegt ruim 62 procent nog geen knelpunten te zijn tegengekomen; eenderde verwacht die ook niet tegen te zullen komen. Een groot aantal ondernemers heeft geen goed beeld van wat zij moet verwachten van het verkoopproces en wat hier allemaal bij komt kijken.
Uit de praktijk blijkt dat de belangrijkste knelpunten zijn:
– het verkrijgen van een financiering om het bedrijf aantrekkelijk te houden voor de verkoop.
– banken zijn terughoudend in het verstrekken van leningen als het om bakkerijen gaat.
– contracten van leveranciers worden niet altijd correct naar de nieuwe eigenaar omgezet of beëindigd.
– gebrekkige informatie over fiscale aspecten bij het vaststellen van de verkoopwaarde van een bedrijf.
– sommige ervaren tegenwerking van de lokale overheid of hebben te maken met lastige en ingewikkelde procedures bij een verbouwing etc.
– het informeren van het personeel over de gemaakte afspraken met de koper.
– het omgaan met het personeel tijdens het verkoopproces van het bedrijf.

Vanuit de werkgroep ‘Voor de bakker’ van het Productschap Akkerbouw, opgezet om de structuur van de ambachtelijke bakkerij te versterken, lopen er al activiteiten om de ontwikkelingen in de branche ten positieve te keren.

Advies

De eerstelijnsadviseurs van de werkgroep bezoeken en adviseren ondernemers over hoe om te gaan met allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Rond de 125 ondernemers die aan het onderzoek hebben deelgenomen zullen op hun verzoek gericht advies ontvangen van deze adviseurs. Verder zijn de nieuwe onderzoeksresultaten voor het Productschap aanleiding om een schematische wegwijzer te ontwikkelen die ondernemers helpt bij het voorbereiden van hun bedrijfsbeëindiging.  

Driekwart van de bakkers die hun bedrijf willen overdragen en hierin geslaagd zijn, doen dit aan een familielid. Voor een groot aantal bedrijven blijkt het moeilijk een overnamekandidaat te vinden. Om meer potentiële ondernemers te bereiken zullen gerichte activiteiten worden ontwikkeld. Met name worden de ROC’s met een bakkerij-opleiding benaderd.  Deze en andere initiatieven die bedrijfsoverdracht en nieuw ondernemerschap bevorderen, leiden volgens het Productschap tot een vitale en versterkte ambachtelijke bakkerij.

Een samenvatting van het rapport is te vinden op www.voordebakker.nl

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel