nieuws

Startschot Productschap Akkerbouw

Nieuws

DEN HAAG – Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft donderdag 10 januari het Productschap Akkerbouw (PA) ten doop gehouden. Hierin is de hele keten, van de telers van graanzaad tot aan de consument verenigd.

Startschot Productschap Akkerbouw

DEN HAAG – Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft donderdag 10 januari het Productschap Akkerbouw (PA) ten doop gehouden. Hierin is de hele keten, van de telers van graanzaad tot aan de consument verenigd.
Met het PA verdwijnen het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten en het Hoofdproductschap Akkerbouw, al blijft die laatste wel uitvoerder van het EU-landbouwbeleid en behartigt het voor PA een aantal collectieve zaken op gebeid van voedselveiligheid en arbeid.
 
Eén gezicht
Voorzitter Theo Meijer meldde dat hierdoor het aantal banen van 360 in 2004, in 2010 zal zijn afgenomen tot 190. Hij riep de andere productschappen op meer samen te werken. ‘Ik heb het niet over samenvoegen of fusie’, aldus Meijer. ‘De achterban wil één gezicht, bundeling van expertise en krachten en efficiëntere en effectievere uitvoering van de taken van het productschap. Met de vorming van het Productschap Akkerbouw geven we gehoor aan die wens.’. Het is ook een voortvloeisel uit de politieke wens, die inhoudt dat product- en bedrijfschappen slagvaardiger,  transparanter en communicatiever moeten worden. Volgens Meijer betrekt het productschap actief de ondernemers en werknemers bij de activiteiten en besluitvorming.
 
Minister Donner zei dat de vorming van dit PA ‘de vrucht van de politieke discussie is’ die een paar jaar geleden over de schappen ontstaan is. ‘Het kabinet zal deze wijziging zien als een belangrijke stap naar vernieuwing’. Hij ziet een belangrijke taak voor de schappen weggelegd in het kader van de ontwikkeling van een duurzamer landbouwbeleid. ‘Dat vraagt om nieuwe technieken. En er ontstaat tijdelijke schaarste aan grondstoffen. Er zal dus gezocht moeten worden naar alternatieven. Daarin kan het productschap ook een rol spelen’. 
 

Reageer op dit artikel