artikel

Persoonlijke Gezondheidscheck voor bakkerijen

Nieuws

Persoonlijke Gezondheidscheck voor bakkerijen
Deelnemers ontvangen thuis een checkbox voor het medische onderzoek.

Een goede gezondheid is belangrijk om vitaal en fit te blijven, zowel op het werk als daarbuiten. Vanaf 2020 kunnen werknemers uit bakkerijen die deelnemen aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, gratis gebruikmaken van de Persoonlijke Gezondheidscheck: een soort APK voor je eigen gezondheid.

Een goede gezondheid en lekker in je vel zitten betalen zich op verschillende manieren uit. Zo is het makkelijker om het werk vol te houden en heeft het een positief effect op het welzijn van het bedrijf als geheel. Op persoonlijk vlak levert een goede gezondheid natuurlijk ook veel op. Daarom is het goed om de vinger aan de pols te houden. Zijn er risico’s voor de korte of lange termijn? De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft  inzicht in de eigen gezondheid, zowel op fysiek als mentaal vlak.

APK voor je gezondheid

De Persoonlijke Gezondheidscheck brengt het risico op veelvoorkomende aandoeningen in kaart. Denk aan hart- en vaatziekten, diabetes of een burn-out. Met het onderzoek kun je eventuele problemen vroegtijdig opsporen of, beter nog, voorkomen. Als deelnemer ontvang je een persoonlijk advies met concrete aandachtspunten om zelf aan de slag te kunnen met je gezondheid. Net zoals met alle medische gegevens zijn de resultaten van dit onderzoek compleet afgeschermd.

Test bestaat uit twee onderdelen

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een online vragenlijst en aanvullend medisch onderzoek. Voor deze laatste tests ontvang je een pakketje thuis met tests en een bloeddrukmeter. Je hoeft dus niet naar een arts, maar kunt het onderzoek naar cholesterol en diabetes en de bloeddrukmeting eenvoudig zelf thuis uitvoeren en de gegevens opsturen naar het laboratorium. De resultaten worden verzameld en verwerkt door &niped, een onafhankelijke organisatie die voldoet aan alle eisen op het gebied van privacy.

Gezondheidsrapport

Als deelnemer ontvang je na afloop een persoonlijk gezondheidsrapport. Hierin worden de resultaten op een begrijpelijke en uitgebreide manier gepresenteerd. Alleen jijzelf ontvangt de resultaten; je werkgever heeft géén inzicht in jouw rapport. Per onderdeel is direct zichtbaar hoe goed je scoort. Ook kun je achtergrondinformatie bekijken, die afgestemd is op jouw resultaten op dat onderdeel. Blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat de balans tussen werk en privé een aandachtspunt is, dan vind je daar meer uitleg over. Je krijgt praktisch advies over wat je zelf kunt doen om risico’s te verminderen. Dit kan gaan om veranderingen in jouw leefstijl, maar er kan ook worden doorverwezen naar professionele hulp. De gezondheidscheck wordt ondersteund door gezondheidsfondsen en huisartsen.

Privacy gegarandeerd

Voorbeeld van een gezondheidsrapport.

Voorbeeld van een gezondheidsrapport.

Uiteraard wordt er op geen enkele manier persoonlijke informatie gedeeld, maar werkgevers kunnen, indien de groep deelnemers binnen het bedrijf groot genoeg is om de privacy te kunnen garanderen, een bedrijfsrapportage ontvangen van de resultaten. Er wordt terugkoppeling gegeven op onderwerpen die direct verband houden met werk, zoals fysieke klachten, werkdruk en een algemeen waarderingscijfer. Dit geeft niet alleen inzicht in verbeterpunten voor de organisatie, maar ook in de punten waar de organisatie goed op scoort. De gezondheidscheck geeft zo aanknopingspunten om binnen de organisatie te werken aan een veilige en gezonde werkplek.

Wettelijke verplichting

De overkoepelende resultaten uit de gezondheidscheck kunnen als input worden gebruikt voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. De Persoonlijke Gezondheidscheck sluit daarbij naadloos aan op andere initiatieven op het gebied veilig en gezond werken. De Persoonlijke Gezondheidscheck is al door meer dan 300.000 mensen uit meer dan 500 organisaties gebruikt. Tijdens het jaarlijkse event voor veilig en gezond werken in het bakkersbedrijf hebben de eerste acht bakkerijen zich al aangemeld. Werkgevers werken er graag aan mee, omdat het werknemers helpt om gezond te leven.

Eigen verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd voldoet het bedrijf met deze Persoonlijke Gezondheidscheck aan de arbowettelijke verplichting voor een preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO). Goedhart en Borgesius deed al mee aan de Persoonlijke Gezondheidscheck: ‘De check is onafhankelijk en gaat verder dan een standaard Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Goed dat de check een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en zo het zelfmanagement stimuleert.

Allergieonderzoek en gezondheidscheck

Vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf wordt ook het allergieonderzoek aangeboden aan bakkers die tijdens hun werk veel worden blootgesteld aan meelstof. Dit is een specialistisch onderzoek dat losstaat van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Heb je dus al meegedaan met het allergieonderzoek, doe dan zeker ook mee aan dit onderzoek! Het geeft een breed beeld van je algehele gesteldheid.

Start januari 2020

De Persoonlijke Gezondheidscheck is in 2020 beschikbaar. Vanaf januari zullen de eerste uitnodigingen voor onderzoeken worden verstuurd. De uitnodigingen zullen zowel via werkgevers als direct naar werknemers worden gestuurd. Het is niet nodig om toestemming te hebben van de werkgever om mee te doen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Nu al geïnteresseerd

Werkgevers die geïnteresseerd zijn om met hun bedrijf deel te nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck kunnen nu al contact opnemen met Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf (info@veiligengezond.nl / 0317-471223). We kunnen dan zorgen dat het bedrijf gelijk bij de eerste onderzoeken wordt uitgenodigd. Ook als werknemer kun je meedoen aan het onderzoek. Informeer eerst of je werkgever de Persoonlijke Gezondheidscheck actief in de organisatie wil uitzetten. Is dat niet het geval, neem dan contact op. Je ontvangt dan rechtstreeks een inlogcode om aan het onderzoek mee te doen.

Reageer op dit artikel