artikel

Sterren leveren omzet

Nieuws

Sterren leveren omzet

Bakker met Ster gaat in 2014 de 6e editie in. De competitie heeft al veel deelnemers geholpen door de waardevolle rapportages van verschillende juryonderdelen.

De brood- en banketbakkers en patissiers die één, twee of drie steren in de voorgaande edities hebben weten te bemachtigen, hebben veelal hun omzet, bij het goed uitnutten van de ster(ren), soms behoorlijk zien stijgen. Daarnaast is het een enorme boost voor het personeel.

 

Bakker met Ster heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Het vervult voor ondernemers een belangrijke rol in het verbeteren van onder meer de bedrijfsorganisatie, marketing en klantvriendelijkheid. Daarnaast levert Bakker met Ster ook een belangrijke bijdrage aan het versterken van het branche-imago. Een branche die ondernemers (met hun teams) uitdaagt in een competitie het beste uit zichzelf te halen.

Dimensie

Het sterrensysteem is branche-overstijgend geworden. Het vakblad Vleesmagazine heeft, in samenwerking met het NBC, dit jaar voor het eerst de competitie Slager met Ster georganiseerd. 121 slagers hebben daaraan deelgenomen. Het NBC is ook in gesprek met de groenten- en visspeciaalzaken. Zelfs het Belgische VLAM (ietwat vergelijkbaar met het Productschap) heeft interesse in de opzet van Bakker met Ster.

Het verloop van de competitie wijkt af van die in de voorgaande competities. Het jurytraject loopt parallel aan die van Slager met Ster.

De brancheoverstijgende aanpak met de sterren heeft ook consequenties voor Bakker met Ster. Naast het competitieverloop zal de ondernemersjury verbreed worden: de ondernemers-jury wordt gemengd van samenstelling door bakkers, slagers en wellicht groentemannen. Dat geeft een extra dimensie aan het meedoen aan Bakker met Ster: het leereffect is groter door bij verschillende versambachten in de keuken te kijken.

Door de extra dimensie heeft de organisatie meer mogelijkheden om de waarde en betekenis van de sterren breder/landelijk te communiceren richting de consument. Er lopen bijvoorbeeld al gesprekken met 24Kitchen. Daarnaast wordt, na vijf jaar het houden van de klanten-enquête via de website, bij de editie van 2014 Facebook ingezet om klanten erbij te betrekken.

Voorwaarden

Er zijn aan het meedoen aan de competitie voorwaarden verbonden:
Zo moeten deelnemers voldoen aan de wettelijke eisen betreffende hygiëne (bij voorkeur de NBC-hygiënecode), etikettering, bedrijfshulpverlening en risico-inventarisatie & evaluatie (of aantoonbaar kunnen maken dat het bedrijf daarmee bezig is).

De deelnemers moeten een eigen identiteit hebben als (banket)bakkerij of patisseriezaak met een eigen pui (dus niet inpandig binnen een overkoepelende winkelformule).

De ondernemer moet volledig zelfstandig zijn bedrijfsbeleid kunnen voeren. Organisaties die opereren op franchisebasis vallen hierdoor buiten de competitie. Er kan wel per winkel worden ingeschreven. Die wordt altijd in combinatie met de centrale (banket)bakkerij gejureerd.

De titel ‘Bakker met Ster’ is per onderneming én winkel of per filiaal gebonden en is één jaar geldig. De (Banket)bakkers en patissiers kunnen zich nu inschrijven!

 

Kosten

Deelnemers betalen €500 voor één vestiging/bakkerij en €350 per extra vestiging. Genomineerden betalen voor de finaleronde €500 per vestiging. 
De eerste ronde kent vier juryonderdelen (de percentages geven aan hoeveel het onderdeel meetelt in de eindbeoordeling): mysterie shopping (20%) winkelbeoordeling (30% ) vakjury (30%) en productbeoordeling (20%).
De finaleronde telt ook vier onderdelen: 
de uitslag voorronde (30%) retailjury (35%) ondernemersjury (15%) en klantenenquête (via Facebook, 20%).
Meer informatie: Bakkermetster.nl

Reageer op dit artikel