artikel

Workshops SpecsPlaza voor bakkers

Dossiers

Workshops SpecsPlaza voor bakkers

Hoewel het aantal bakkers dat deelneemt aan SpecsPlaza vorig jaar is verdrievoudigd, vinden de initiatiefnemers het aantal nog niet voldoende. Reden voor de partijen om workshops te houden voor de bakker. Het doel: informatie verschaffen, knelpunten wegnemen en inzicht krijgen in mogelijke belemmeringen van het gebruik door bakkers.

Hoewel het aantal bakkers dat deelneemt aan SpecsPlaza vorig jaar is verdrievoudigd, vinden de initiatiefnemers het aantal nog niet voldoende. Reden voor de partijen om workshops te houden voor de bakker. Het doel: informatie verschaffen, knelpunten wegnemen en inzicht krijgen in mogelijke belemmeringen van het gebruik door bakkers.

SpecsPlaza is sinds april 2007 operationeel voor bakkers. Met dit systeem kunnen ze snel en eenvoudig productinformatie opvragen voor een warenwettelijk juist en actueel etiket.
De start van de online databank had vele voeten in de aarde. Na de totstandkoming van SpecsPlaza ging het niet veel beter. Naast technische problemen, bleef vooral het aantal specificaties en deelnemende bakkers achter bij de verwachting. Deze problemen lijken nu zo goed als voorbij. Het aantal specificaties staat inmiddels op vijfduizend, twee keer zoveel dan in 2007. Sinds vorig jaar is het aantal bakkers dat gebruik maakt van SpecsPlaza verdrievoudigd tot het huidige aantal van driehonderd. Hoewel de lijn omhoog is ingezet zouden nog veel meer bakkers gebruik moeten maken van het systeem, vinden de initiatiefnemende partijen waar het Productschap Akkerbouw er een van is. Reden voor het productschap, de NBOV en de NVDB (inkooporganisaties) om medio april een viertal gratis workshops te houden voor de bakkers. Het doel: de kennis van het systeem vergroten onder bakkers en knelpunten wegnemen bij bakkers die SpecsPlaza al wel gebruiken. Dat er nog vele vragen leven bij de bakkers bleek tijdens de sessie die Bakkerswereld bijwoonde. Nog voordat de workshop officieel van start was gegaan, stelden de bakkers vragen. Zoals: ‘Worden de specificaties die in SpecsPlaza staan goed onderhouden?’ ‘Ja’, was het antwoord van Mirjam Kortekaas van het Productschap Akkerbouw. ‘Iedere specificatie wordt halfjaarlijks gevalideerd en eventuele wijzigingen in de specificatie worden direct aangepast. Hierdoor heeft de bakker altijd de juiste gegevens beschikbaar.’
Ook wilden de aanwezige bakkers weten of alle leveranciers mee doen aan SpecsPlaza. Het antwoord: ‘De grootste bedrijven wel. De gangbare leveranciers.’ Maar wat als je afneemt van een leverancier die niet aangesloten is bij SpecsPlaza? ‘Als je als bakker afneemt van een bedrijf dat niet is aangesloten bij SpecsPlaza, neem je de verantwoordelijkheid over van de leverancier. Het kost de bakker wel meer tijd, want hij moet de gegevens zelf in zijn database zetten en up-to-date houden. Terwijl wanneer je afneemt van bedrijven die zijn aangesloten bij SpecsPlaza dat niet hoeft. De leveranciers zijn namelijk verantwoordelijk voor de verstrekte informatie’, aldus Pauline Houtsma van het NBC.

 

Reageer op dit artikel