artikel

Wanneer mag ik zeggen dat er veel voedingsvezel in mijn product zit?

Dossiers

Wanneer mag ik zeggen dat er veel voedingsvezel in mijn product zit?

Het is verleidelijk om uw producten aan te prijzen met claims als ‘vezelrijk’. Maar wanneer u een dergelijke bewering doet, hebt u te maken met de nieuwe Europese Verordening voor het gebruik van voedingsclaims.

Het is verleidelijk om uw producten aan te prijzen met claims als ‘vezelrijk’. Maar wanneer u een dergelijke bewering doet, hebt u te maken met de nieuwe Europese Verordening voor het gebruik van voedingsclaims.

Claims zijn vrijwillige beweringen die u doet over de voedingswaarde of het effect van levensmiddelen op de gezondheid. In de Europese Verordening wordt onderscheid gemaakt tussen voedings- en gezondheidsclaims. Voor beide geldt dat ze begrijpelijk moeten zijn en niet mogen misleiden of bangmaken. Ook moet een claim bewezen zijn (of kunnen worden) en moet het product voldoende van de bewuste voedingsstof bevatten.

Voedingsclaims
Beweringen over het vezelgehalte vallen onder de noemer voedingsclaims; deze zeggen immers iets over de voedingswaarde van een product. De Europese Commissie heeft een lijst gemaakt met toegestane voedingsclaims en de bijbehorende voorwaarden. De verordening kent twee claims voor voedingsvezel:

‘Bron van vezels’
Deze claim is toegestaan als het vezelgehalte van het product minimaal 3 gram per 100 gram of
1,5 gram per 100 kcal bedraagt.

‘Vezelrijk’
Een product mag vezelrijk heten als het vezelgehalte minimaal 6 gram per 100 gram of 3 gram per 100 kcal bedraagt. Een vermelding zoals ‘boordevol vezel’ suggereert ook dat het product rijk is aan vezel en moet dus aan dezelfde eisen voldoen. Kies bij voorkeur vermeldingen die in de lijst van de Europese Commissie staan of die daar veel op lijken om onduidelijkheid of misleiding te voorkomen.

Voedingswaardedeclaratie
Gaat het om een voorverpakt product? In dat geval betekent een voedingsclaim dat ook een voedingswaardedeclaratie nodig is. U vermeldt dan de zogenaamde ‘grote 8’ oftewel een uitgebreide voedingswaardedeclaratie. U geeft de hoeveelheid energie, eiwitten, koolhydraten, suikers, totale vetten, verzadigde vetten, voedingsvezel en natrium per 100 gram product aan. Dit is niet nodig bij producten die niet voorverpakt zijn.

Beperking
Op levensmiddelen die bijvoorbeeld te veel vet, suiker of zout bevatten, zijn claims slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Zo mogen voedingsclaims alleen op deze producten als ze gaan over een beperking van het vetgehalte, verzadigde vetten, transvetten, suikers of zout (natrium). De Europese Commissie bepaalt in zogenaamde voedingsprofielen waar de grenzen liggen. Deze profielen zouden volgens de Verordening Voedings- en Gezondheidsclaims op uiterlijk 19 januari 2009 moeten zijn vastgesteld, maar er is nog volop discussie over. In een voedingsprofiel staat vast hoeveel vet, suiker of zout een product mag bevatten. Een volkorenbiscuit bevat te veel verzadigd vet en suiker waardoor de biscuit waarschijnlijk niet binnen het voedingsprofiel valt. De claim ‘vezelrijk’ is dan niet toegestaan. Ook een volkorenbrood met een te hoog zoutgehalte mag mogelijk in de nabije toekomst niet vezelrijk worden genoemd.

Dus:
Een product mag ‘een bron van vezels’ heten als het vezelgehalte minimaal 3 gram per 100 gram of 1,5 gram per 100 kcal bedraagt;
De claim ‘vezelrijk’ geldt pas als het vezelgehalte minimaal 6 gram per 100 gram of 3 gram per 100 kcal is;
Bij voorverpakte producten met een voedingsclaim is een uitgebreide voedingsdeclaratie nodig;
Op producten die te veel vet, suiker of zout bevatten, mag alleen een voedingsclaim als deze gaat over een beperking van deze stoffen;
In de Werkwijzer ‘Voedings- en gezondheidsclaim’ van het Nederlands Bakkerij Centrum wordt uitgelegd hoe u aan de voorwaarden voor deze en andere voedingsclaims kunt voldoen.

 

Reageer op dit artikel