artikel

Belastingplan 2009 gunstig

Dossiers

Belastingplan 2009 gunstig

Traditiegetrouw maakt het kabinet op Prinsjesdag haar belastingplannen voor het volgende jaar bekend. Het belastingplan 2009 bevat dit keer een aantal punten die gunstig zijn voor ondernemers.

Traditiegetrouw maakt het kabinet op Prinsjesdag haar belastingplannen voor het volgende jaar bekend. Het belastingplan 2009 bevat dit keer een aantal punten die gunstig zijn voor ondernemers.

Zo wordt het vennootschapsbelastingtarief met terugwerkende kracht verlaagd voor het jaar 2008. De tarieven zijn nu nog:
0 tot 40.000    20%
40.000 tot 200.000    23%
Daarboven        25,5%
Dit moet worden:
0 tot 250.000    20%
Daarboven    25,5%
De verlaging is vooralsnog alleen voor 2008; in 2009 gelden waarschijnlijk weer de hogere tarieven. Daarom kan het handig zijn om kritisch te kijken naar uw winst in 2008. Wellicht kunt u grote investeringen beter nog even uitstellen tot 2009. Of bedrijfsmiddelen die u met winst wilt verkopen, juist nog dit jaar overdragen.
Ook kan het zijn dat het juist voordelig wordt om een bestaande fiscale eenheid te verbreken. Het verbreken van een fiscale eenheid is echter niet altijd voordelig en ook aan (fiscale) risico’s verbonden, vooral als er de laatste jaren met bedrijfsmiddelen tussen de BV’s is geschoven. Overleg met uw adviseur vóór verbreking is daarom aan te bevelen.
Voor IB-ondernemers (eenmanszaken, VOF’s e.d.) komt geen verlaging voor 2008, maar wel voor 2009. De mkb-vrijstelling wordt namelijk iets verhoogd van 10% naar 10,7%. Daarnaast is men voornemens om de zelfstandigenaftrek langzaam te gaan incorporeren in de mkb-vrijstelling. De zelfstandigenaftrek levert namelijk het meeste op bij lage winsten, terwijl de mkb-vrijstelling, als vast percentage van de winst, gericht is op groei.
Als eerste stap blijven de bedragen van de zelfstandigenaftrek in 2009 nominaal constant. Om starters te blijven stimuleren wordt de startersaftrek wel verhoogd, met € 155 naar € 2190.
Daarnaast blijft het terugdringen van administratieve lasten een speerpunt voor het kabinet. Onderdeel hiervan is dat de grens van de kwartaalaangifte BTW zal stijgen van € 7000 naar € 15.000. Dit betekent dat veel meer ondernemers dan nu het geval is nog maar vier in plaats van twaalf keer per jaar aangifte hoeven te doen.
Een andere gunstige wijziging die het kabinet heeft voorgesteld is het afschaffen van de zogenaamde eerstedagsmelding (dit houdt in dat elke nieuwe werknemer vóór aanvang van het werk bij de belastingdienst moet zijn aangemeld). Alleen is nog niet bekend per wanneer de melding wordt afgeschaft.
De directeur-grootaandeelhouder zou in eerste instantie vanaf 2009 niet meer onder de loonheffing vallen, maar dit gaat niet door. In plaats daarvan wil men wel (in een later stadium) de loonaangifte voor de directeur gaan vereenvoudigen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel