artikel

Winkel-kengetallen: betrek uw personeel er bij

Dossiers

Winkel-kengetallen: betrek uw personeel er bij

Kengetallen geven u belangrijke informatie over hoe uw zaak ervoor staat. Dit keer staat de arbeidsproductiviteit van de winkel centraal.

 

Kengetallen geven u belangrijke informatie over hoe uw zaak ervoor staat.
Dit keer staat de arbeidsproductiviteit van de winkel centraal.
 

 

Bij de winkelproductiviteit geeft het kengetal de omzet per verkoop(st)er per uur aan. De winkelomzet berekent u door het aantal klanten per week te vermenigvuldigen met de gemiddelde besteding. De uitkomst deelt u door het aantal ingezette uren aan winkelpersoneel.
Voorbeeld: U heeft 1800 klanten per week, die gemiddeld €4 besteden. Uw winkelomzet is dan € 7.200. (1800 x  € 4). Volgens de tabel met productiviteitscijfers van NBC is de gemiddelde productiviteit bij deze omzet € 65. (voor de gehele tabel, klik hier). U mag dus € 7.200 / € 65 = 111 uur in de winkel per week inzetten. Wanneer u minder inzet, zit u goed. Is uw inzet hoger, kijk dan naar de mogelijke oorzaken.
 
Oorzaken
De volgende omstandigheden zijn van invloed op de winkelproductiviteit:
– prijsniveau; vraagt u genoeg voor uw producten? Bij een te lage prijs is het moeilijk een goede productiviteit te halen.
– openingsuren. Bent u tussen of in de middag dicht, dan zet u minder uren in dan ‘normaal’. Dit zorgt voor een hogere productiviteit per uur.
– omzetsamenstelling. Verkoopt u veel banket? Dit kost gemiddeld meer tijd per klant en haalt dus ook de productiviteit omlaag. Dit geldt overigens nog sterker voor het maken van belegde broodjes.
– laat u de winkeldames ook inpakwerk verrichten? Of bakken ze brood af? Ook dit kost allemaal tijd, en beïnvloedt dus de productiviteit.
 
Personeel erbij betrekken
Wanneer u de productiviteit positief wilt beïnvloeden, is het een idee om uw personeel te betrekken bij uw bevindingen. Misschien lukt het om uw medewerkers zo te motiveren de klanten net iets meer te laten besteden. Want ook via de omzetkant beïnvloedt u de productiviteit! Stel dat het lukt om elke klant € 0,10 meer te laten besteden. Bij 1.500 klanten per week betekent dit een omzetstijging van € 7.800 per jaar bij gelijkblijvende loonkosten!
 
Dus:
De winkelproductiviteit hangt nauw samen met de omzetsamenstelling en de werkzaamheden. U verhoogt de productiviteit niet alleen door minder personeel in te zetten, maar ook door een omzetstijging te realiseren (bijvoorbeeld een hogere besteding per klant).
 

Reageer op dit artikel