artikel

Kengetallen: arbeidsproductiviteit in de banketbakkerij

Dossiers

Kengetallen: arbeidsproductiviteit in de banketbakkerij

Kengetallen:  Net als vorige week staan we stil bij de arbeidsproductiviteit. Dit keer: de banketbakkerij.

 

Kengetallen:  Net als vorige week staan we stil bij de arbeidsproductiviteit. Dit keer: de banketbakkerij.
 

 

Net als bij de arbeidsproductiviteit in de broodbakkerij, gaat u ook bij de banketbakkerij uit van de productiewaarde van het banket gedeeld door het aantal ingezette arbeidsuren. Bij het interpreteren van de uitkomst van het getal (via de tabel < http://www.nbc.nl/diensten/getDienst.cfm?catID=4> van het NBC), is het percentage stukswerk in uw bakkerij doorslaggevend.
 
Aandachtspunt
Ook van belang is het aandeel bake-off, make-off en kant-en-klaar in uw bruto banketomzet. Dit zijn producten waar uw bakkers weinig tot niets aan hoeven doen. Het is dus ook reëler om de omzet van deze producten niet mee te nemen in de berekening.
Voorbeeld: Stel u heeft een banketomzet van € 5.500 per week, waarvan u € 1.500 inkoopt als gereed product (bijvoorbeeld al het gebak). Gaat u uit van de omzet van € 5.500, dan mag u volgens de tabel 69 uur per week inzetten. Dit berekent u door de omzet (€ 5.500) te delen door de gemiddelde arbeidsproductiviteit volgens de tabel (http://www.nbc.nl/diensten/getDienst.cfm?catID=4): 80 euro per uur.
 
Maar wanneer u uitgaat van een productiewaarde van € 4.000, waarbij volgens de tabel een productiviteit van 78 euro per uur hoort, dan mag u 51 uur per week inzetten (4000:78). Per saldo scheelt dit 18 uur per week en op jaarbasis scheelt het u circa € 16.000 aan loonkosten.
 
Oorzaken
Is de arbeidsproductiviteit in uw banketbakkerij (veel) lager dan gemiddeld? Wellicht vindt u de oorzaken in:
 – een te breed assortiment;
 – een (te) laag prijsniveau;
 – de planning van het productieproces. Is dit efficiënt genoeg?
Door te kijken bij collega’s of de vakbladen goed bij te houden, komt u er wellicht achter wat u kunt verbeteren. Komt u hier niet uit, bel dan NBC voor een advies op maat.
 
Dus:
Bij beoordeling van de arbeidsproductiviteit in de banketbakkerij is het aandeel stukswerk en het aandeel ingekochte producten van groot belang. Kijk hier kritisch naar om een reëel beeld te krijgen.
 

Reageer op dit artikel