artikel

Vereenvoudiging etiketteringeisen onderzocht

Dossiers

Vereenvoudiging etiketteringeisen onderzocht

Informatie over wat we eten en wat er in het product zit vindt de consument belangrijk. Maar die informatie kan op velerlei manieren verstrekt worden. Via de EU etiketteringrichtlijn is het etiket de informatievoorziening. Dit jaar wordt onderzocht of de richtlijnen eenvoudiger kunnen. Vanuit de praktijk worden alternatieven aangedragen en wordt gekeken hoe de consument daarop reageert.

Informatie over wat we eten en wat er in het product zit vindt de consument belangrijk. Maar die informatie kan op velerlei manieren verstrekt worden. Via de EU etiketteringrichtlijn is het etiket de informatievoorziening. Dit jaar wordt onderzocht of de richtlijnen eenvoudiger kunnen. Vanuit de praktijk worden alternatieven aangedragen en wordt gekeken hoe de consument daarop reageert.

De etiketteringrichtlijnen zullen niet verdwijnen. 84 Procent van de consumenten vindt dat voorverpakte producten in ambachtelijke winkels, net als in supermarkten, moeten worden voorzien van een etiket. Dus het etiket is wel belangrijk. Maar ook ingewikkeld en lastig.
 
Pilot
De bakkerij en slagerij krijgen nu de kans om het etiket een stuk eenvoudiger te maken. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van de huidige richtlijnen voor vooral ambachtelijk ingestelde  bedrijven veel rompslomp teweeg brengt.
De brancheorganisaties voor de ambachtelijke bakkerij en slagerij NBOV en KNS hebben ervoor gezorgd dat er een pilot komt, waarin zestig ambachtelijke bedrijven, dertig uit elke branche, kunnen bewijzen dat het verstrekken van de warenwettelijke informatie aan de klant ook anders kan dan via het etiket. De deelnemende bakkerijen en slagerijen zijn geselecteerd op hun omvang, vestigingsplaats en of ze al dan niet aangesloten zijn bij een verkooporganisatie. NBOV en KNS hebben leden voor deze pilot opgeroepen mee te doen.
 
Steun
NBOV en KNS hebben in hun roep om vereenvoudiging van de etiketteringregels steun van consumentenorganisaties en de overheid zelf gekregen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt graag mee aan de pilot. De huidige, door de EU geïnitieerde etiketteringeisen worden niet van harte onderschreven door het Nederlands ministerie van VWS. Maar ook de EU wil een herziening van de etiketteringrichtlijn. De unie wil meer samenhang en vereenvoudiging van de voorschriften van de etikettering en het wil kijken naar een administratieve lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wing Lee van het ministerie van VWS zegt dat de EU-regeling een compromis is van alle wensen van de 27 lidstaten. Ieder land heeft zo zijn eigen prioriteiten en gewoonten en dat maakt een uniforme regelgeving erg lastig. Ze gaf als voorbeeld het wijnetiket. In Frankrijk drinken ook veel zwangere vrouwen wijn. En dat kan gezondheidsproblemen voor de (aanstaande) moeder en het kind opleveren. Nu wil de Franse overheid een etiket, met een icoon van een zwangere vrouw met een streep erdoor. Wing Lee: ‘De Franse overheid wil het etiket dus als een voorlichtingsmiddel inzetten en niet, zoals wij, als een informatiedrager.’
 
Rare regels
En er zitten rare regels tussen. Sandra Wewer, hoofd communicatie bij de NBOV: ‘Bonbons in een doosje moeten bijvoorbeeld volledig voldoen aan de etiketteringregels, maar in een doorzichtige folie weer niet. Dat is fantasieverpakking. Maar ook die aanduiding is voor discussie vatbaar. Als een slager alle (samengestelde) ingrediënten van zijn grillworst moet opvoeren dan is zijn etiket groter dan de worst zelf.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige etiketteringregeling is vooral onder invloed van die lidstaten tot stand gekomen, waar de landelijke regeling hieromtrent niet helemaal volmaakt is. Die landen voeren de EU-regels door om de etikettering van producten in hun land op orde te krijgen. Zij staan helemaal niet te springen om een vereenvoudiging van die regels. Maar Nederland, met steun van Engeland, wil een aanpassing aan de veel te ver doorgevoerde eisen van informatievoorziening op het etiket. Wing Lee van VWS: ‘Dat is een lastig traject.’
Toch wordt er nu gekeken naar alternatieve vormen van informatie, waaraan wel de randvoorwaarden zijn verbonden dat de consument goed wordt geïnformeerd, het minder lasten voor de ondernemer met zich mee brengt en dat de Voedsel en Waren Autoriteit haar regels kan handhaven.
De ervaringen die de zestig bakkers en slagers opdoen in de pilotperiode (april-november 2007) zullen worden ingebracht in de discussie in de EU over de herziening van de regels. De bakkers en slagers die aan de pilot meedoen moeten zich wel volledig houden aan de regels van de VWA, zegt Jan Eliëns van deze instantie. ‘De voedselveiligheid moet gewaarborgd blijven.’
 
Alternatieven
De bedoeling van de pilot is dat vanuit het bedrijfsleven zelf alternatieven worden aangedragen om de informatie die nu op het etiket staat weergegeven, op een andere manier over te brengen. Mogelijke alternatieven die door NBOV en KNS al zijn bedacht, zijn:
– schapkaarten
– mondeling door verkooppersoneel
– productboek in de winkel
– folder of brochure
– bijsluiter
– sticker met telefoonnummer
– website
– computerzuil in de winkel
– informatie op de kassabon
Ongetwijfeld zal in de praktijk nog wel andere mogelijkheden naar voren komen waarbij de voors en tegens tegen elkaar worden afgewogen. Hans Hulshof, bij de KNS Coördinator Marketing en Bedrijfsadvisering, wees ook op de valkuilen van mogelijke alternatieven. ‘De consument waardeert de informatie van het verkooppersoneel, maar dat ontslaat de ondernemer niet van de verplichting ook altijd schriftelijk de informatie vastgelegd te hebben. Uit onderzoek blijkt dat de consument het prettig vindt dat het informatie mee naar huis kan nemen.’
 
Houdbaarheid
Wat een etiket altijd moet vermelden is de houdbaarheidsdatum. Veel consumenten kijken er als eerste naar. Ook de naam of aanduiding van het product en de hoeveelheid of gewicht dienen altijd op het etiket te staan. Maar alle andere zaken, zoals de ingrediëntendeclaratie, de allergenen, bijzondere bewaarinstructies en gebruiksvoorschriften, de naam van het bedrijf en de traceerbaarheid of herkomst van het product zijn door de ondernemer in deze pilot zelf te bepalen hoe hij die informatie wil overdragen.
De bakkers en slagers die aan deze pilot meewerken krijgen naast de algemene informatie van NBOV en KNS ook ondersteuning van deskundigen op dit gebeid; voor de bakkerij Pauline Houtsma van het Nederlands Bakkerij Centrum en Ivon Bemelman van de KNS en Keurslagers.

Reageer op dit artikel