artikel

De visie van Jeroen van Douveren van Smilde Bakery

Dossiers

De visie van Jeroen van Douveren van Smilde Bakery

Jeroen van Douveren is sinds 2,5 jaar algemeen directeur van Smilde Bakery. Het bedrijf heeft sindsdien niet stil gezeten. De productievestiging in Bodegraven werd onlangs geïntegreerd in de vestigingen Mijdrecht en Edam. In februari 2006 nam het bedrijf een deel van de bakkerijactiviteiten over van Unipro Nederland om amper een maand later het traditionele koekassortiment van de hand te doen aan Van Doorn Bakkerijen in Spijkenisse.

Jeroen van Douveren is sinds 2,5 jaar algemeen directeur van Smilde Bakery. Het bedrijf heeft sindsdien niet stil gezeten. De productievestiging in Bodegraven werd onlangs geïntegreerd in de vestigingen Mijdrecht en Edam. In februari 2006 nam het bedrijf een deel van de bakkerijactiviteiten over van Unipro Nederland om amper een maand later het traditionele koekassortiment van de hand te doen aan Van Doorn Bakkerijen in Spijkenisse.
 

U hebt jaren gewerkt bij Numico. Waarom de overstap naar de bakkerijbranche?
‘Ik kan in deze functie bij Smilde Bakery meer ondernemen. Bij Numico wordt alles heel centraal geregeld en aangestuurd. Dat werkt heel goed, maar ik kon mijn ei er niet meer kwijt. Nu kan ik meer zelf aan de knoppen zitten.’
 
Hebt u eerdere functies in de bakkerijbranche gehad?
‘Nee, maar ik heb bij Numico wel jarenlang (14 jaar, red.) in de voedingsmiddelenbranche gezeten.’
 
Ervaart u die onervarenheid met de bakkerijbranche als een voordeel?
‘Tja, soms wel en soms niet. Kijk, ik kan blanco naar bepaalde onderwerpen kijken. Wat ik heb gemerkt is dat de bakkerijbranche een emotionele branche is met traditionele gevoelens en dan is het wel eens goed als je als buitenstaander de zaken kunt bekijken en beoordelen. Het nadeel is dat je moet leren wat de bakker precies drijft en bezighoudt en dat zijn andere  dingen dan bij de retail. Ik heb dat geleerd door veel bakkerijen te bezoeken. De ene bakker is een ambachtelijke kunstenaar, terwijl de ander weer meer ondernemer is. Wij als Smilde Bakery moeten zorgen allebei goed te bedienen en te helpen door het aanbieden van verschillende concepten en producten. Het is vervolgens aan de bakker om een keuze te maken.’
 
Hoe kijkt u aan tegen de sector?
‘Het heeft me geraakt. Het is een warme branche, de retail is harder. Ik zie passie en dat is mooi om te zien.’
 
Zijn er overeenkomsten tussen de voedingsmiddelenbranche en de bakkerijsector?
‘Overeenkomsten zijn er genoeg. In beide branches gaat het om omzet en resultaat. De economische kant is hetzelfde. Daarnaast hebben beide te maken met concurrentie en de veranderende consument.’
 
Wat kan de bakkerij leren van de voedingsmiddelenbranche?
‘Doelmatigheid. In het supermarktkanaal wordt heel sterk gekeken naar winst en omzet per vierkante meter. Heel rationeel. Ook logistiek op de winkelvloer is een belangrijk punt; welke producten worden wel in het schap gelegd en welke niet. De bakkerij zal dit ook moeten doen, maar natuurlijk op zijn eigen manier, gezien het verschil in schaalgrootte. Bakkers vragen zich wel steeds meer af hoe zich te handhaven en te opereren in het retail krachtenveld en de supermarktoorlog. En dat is positief. Ook wij moeten ons blijven afvragen hoe te verbeteren.’
 
Wat is er sinds uw aantreden veranderd bij Smilde Bakery?
‘We hebben een paar dingen gedaan. Als eindverantwoordelijke zijn voor mij de organisatie, de mensen en de structuur essentieel. Eén van mijn taken is om meer eenheid te creëren tussen de Franse en Nederlandse organisatie. Bijvoorbeeld door waar mogelijk dezelfde manier van werken toe te passen. Wij hebben in februari 2006 een deel van de bakkerijactiviteiten onder de naam deGoede van Unipro overgenomen en in maart van dat jaar het traditionele koekassortiment aan Van Doorn in Spijkenisse verkocht. Andere zaken zijn de integratie van de vestiging Bodegraven in Mijdrecht en Edam, en vanaf 1 januari dit jaar opereren de bedrijven in Nederland onder één naam: Smilde Bakery. Tenslotte hebben we onze merken gestroomlijnd. Daarmee is de organisatiestructuur en merkenopbouw binnen Smilde Bakery nu duidelijk en kunnen we verder werken aan innovaties. Eigenlijk is dat doen waar de markt om vraagt, want daar ben je nooit klaar mee, het kan altijd beter.’
 
Waarom heeft Smilde Bakery een deel van de bakkerijactiviteiten onder de naam deGoede van Unipro Nederland overgenomen?
‘Het stond te koop en CSM (moederbedrijf van Unipro, red.) benaderde ons. Wij waren daar blij mee, omdat het een kans is om te groeien en uit te breiden, ook internationaal. Bovendien kunnen we onze kennis verder uitbouwen. Door deze activiteiten te stroomlijnen met de bestaande bakkerijactiviteiten in Edam en Mijdrecht zien we synergievoordelen in productie, marketing en distributie.’
 
Een maand later verkochten jullie het traditionele koekassortiment aan Van Doorn.
‘We hebben ons de vraag gesteld wat zijn de strategische productgroepen die bij ons passen en welke niet. Gezien de complexiteit en hoeveelheid paste die zoete koekjes niet meer. We focussen ons op waar we goed in zijn: ovenverse deegproducten, seizoensbanket, hartige zoutjes, koekjes en snacks. En dat dan in patisserie-halffabricaten, kant-en-klare en semi-kant-en-klare producten voor de professionele (banket)bakker, de horeca en out-of-home segment.’
 
Per 1 januari zijn de activiteiten van de Nederlandse productiebedrijven gebundeld onder de naam Smilde Bakery. Wat is daar de reden van en kan de bakker daar iets van merken?
‘Smilde Bakery is al een vertrouwde naam in de markt en bundelt de activiteiten van onze drie Nederlandse productiebedrijven Pruvé te Edam, Van Welzen in Bodegraven en deGoede in Mijdrecht. Nu gaan deze bedrijven ook juridisch verder onder één naam. Dat maakt het voor de bakker eenvoudiger, want hij heeft maar één centraal adres waar hij zijn orders hoeft te plaatsen. Ook ontvangt hij slechts één rekening van één bedrijf.’
 
Welke richting wilt u precies op met Smilde Bakery?
‘Met het genoemde productenassortiment, duidelijke structuur en merkenopbouw willen we verder groeien en dingen nog beter doen. Smilde Bakery specialiseert zich in het maken van authentieke, ovenbereide producten. Uiteindelijk is het onze missie om, net als die van de bakker, de consument, zowel individueel als in gezelschap, te laten genieten. Innovatie is daarbij een speerpunt, want markt en consumenten veranderen nou eenmaal snel.’
 
Smilde Bakery heeft ook productielocaties in Frankrijk. Wat merkt de Nederlandse bakker daar van?
‘In de toekomst willen we de producten uit Frankrijk ook in Nederland inpassen, maar wel geschoeid op de Nederlandse leest. Dat geldt ook vice versa. We bekijken momenteel de mogelijkheden, maar dit proces is ingewikkeld. Gebak in Frankrijk is bijvoorbeeld veel zwaarder dan in Nederland, omdat het vaak als dessert wordt opgediend en bij ons is het meer een tussendoortje voor bij de koffie of thee.’
 
Smilde Bakery levert zowel producten aan industriële en ambachtelijke bakkerijen als foodservice als aan retail. Is dat niet lastig te combineren omdat het concurrenten van elkaar zijn?
‘Ja, dat is soms wel eens lastig, zoals op het gebied van verkoopexpertise. Iedere sector vraagt om een andere benadering en kennis. Ieder afzetkanaal heeft zijn eigen expert. Het voordeel is dat we breed “gepositioneerd” zijn, daar schuilt echter het gevaar in dat je te veel producten aanbiedt wat ten koste kan gaan van de winstgevendheid. Vandaar dat wij twee keer per jaar ons productenassortiment tegen het licht houden. Wanneer je een nieuw product introduceert, betekent dat je ook een product uit het assortiment haalt. Dat is ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de grossiers. Zij kunnen niet ieder product op voorraad houden. Ook de goede bakkers denken zo.’
 
Maar als het puur gaat om de producten?  ‘Het is zaak dat wij steeds meer differentiëren in producten. Een retailer wil zo min mogelijk werk hebben aan de producten terwijl een bakker juist zijn eigen draai er aan wil geven. Wij willen voor alle kanalen een oplossing bieden en ik geloof dat dat kan. Bijvoorbeeld het koekje onder de naam Non Stop!; die differentiëren we per kanaal. In het ambacht bijvoorbeeld wordt die aangeboden in een puntzak; foodservice (onder andere schoolkantines en bioscopen, red.) heeft een 65 grams en retail een 120 grams verpakking, terwijl we voor de restaurants een 3 kilo blik aanbieden.’
 
Gezondheid is een belangrijk onderwerp in de voedingsmiddelenbranche. Hoe kijkt u daar tegen aan en hoe speelt Smilde Bakery daar op in?
‘Wij zijn daar altijd mee bezig. Bijvoorbeeld door middel van de vetsamenstelling. Die houden we nauwlettend in de gaten. Wij maken daarvoor gebruik van de expertise van één van onze zusterbedrijven Romi Smilfood, die gespecialiseerd is in margarine, oliën en vetten. Het streven is in principe zo vetarm mogelijk, maar aan de andere kant moet je jezelf ook afvragen wat ‘gezond’ is voor een product dat een verwenkarakter heeft. Wij zoeken dus naar een goede balans tussen lekker en een verantwoorde hoeveelheid ingrediënten.’
 
Hoe ziet u de toekomst van het ambacht en Smilde Bakery?
‘Wat betreft Smilde Bakery: verder uitbouwen, innovatieve producten leveren en verrassende concepten aandragen. Daarmee willen we niet alleen ons eigen, maar ook het rendement van het bakkersbedrijf vergroten. Als het gaat om de toekomst van het ambacht zie je dat de vroege werkuren voor problemen kunnen zorgen. De jeugd wil tegenwoordig niet meer zo vroeg beginnen. Het is zaak om de bakkers oplossingen te bieden waardoor ze minder vroeg op hoeven. Tijdsbesparende oplossingen dus, waardoor de bakker efficiënter met zijn tijd kan omgaan.’
Tekst: Peter de Weerd
Foto’s: Henk Riswick
 

Reageer op dit artikel