blog

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Blogs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Tegeltjeswijsheden ontstaan niet zomaar. Vaak zijn het overleveringen uit lang vervlogen tijden die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Ze staan los van hypes en houden werkgevers een spiegel voor. Dat geldt ook voor het tegeltje ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

De bakkersbranche is een branche met een behoorlijk zilveren randje: vergrijzing viert hoogtij. Veel ondernemers en ondernemingen zien zich hiermee geconfronteerd. Naast alle gebruikelijke voor- en nadelen van vergrijzing levert de veroudering van het personeelsbestand een gevaar op voor de continuïteit van kennis en kunde in een bedrijf. Die kennis en kunde komt nauwelijks of nooit panklaar van de MBO-scholen of andere opleidingsrichtingen. Het kost in de praktijk veel tijd om schoolverlaters door te laten ontwikkelen naar volwaardige vakmensen.

De bakkerijbranche, zowel ambacht als industrie, zal dus anticiperend en actief met dit continuïteitsvraagstuk aan de gang moeten gaan. Niet alleen door de grote uitstroom die in de komende jaren plaats zal vinden, maar ook vanwege het feit dat er steeds minder mensen echt geïnteresseerd zijn in een baan in de bakkerij. Daarom is het een hele goede zaak dat binnen de voedingsmiddelenindustrie het initiatief is genomen om te komen tot een samenwerkingsverband dat zich buigt over het stimuleren van jeugdigen om in deze sector te gaan werken. In deze groep, getiteld ‘Human Capital Agenda’, participeert de NVB.

In de verschillende werkgroepen over het land zitten vertegenwoordigers van de verschillende NVB-leden. Door deze opzet wordt de problematiek inzichtelijk gemaakt en wordt een actieplan naar de toekomst opgesteld. In dit kader past ook het goede voornemen van VNO-NCW en MKB-Nederland om in de komende twee jaar in totaal 7.500 banen te creëren voor mensen met een beperking. Dat zijn mooie ontwikkelingen.

Echter, de échte ontwikkeling zal, zoals altijd, liggen op de vloer, bij de individuele bedrijven. Als bedrijven zich hard maken voor jeugdwerkplekken in hun bedrijven en met die jongeren aan de slag gaan, zal het continuïteitsvraagstuk van tekort aan jeugdig personeel niet ontstaan. Laten we met zijn allen zorgen voor een bakkerijbranche waarin voor alle jeugdigen mogelijkheden liggen op een goede eerste baan, met kansen om verder door te groeien. En gebruik hiervoor het opleidingsinstituut van de branche: de NBA (www.nationalebakkerijacademie.nl). Personeel is en blijft tenslotte de essentie van de bakkerijbranche. En de continuïteit daarvan wordt gewaarborgd door volop aandacht te blijven geven aan de instroom van jongeren. Nu meer dan ooit.

Reageer op dit artikel