Wel kampt de detailhandel nog met een aantal uitdagingen. Zo is volgens ABN de concurrentie groot en is er sprake van overcapaciteit van winkeloppervlakte. Daarnaast wordt steeds meer gewinkeld via internet.

Uitgaven consumenten geven hoop

Het is vooral de consument die hoop geeft. ‘Naar verwachting zal een deel van het dit jaar gespaarde inkomen, volgend jaar alsnog worden uitgegeven. Wij verwachten voor de particuliere consumptie een groei van 1,7 procent, na een groei van 1,3 procent over 2016. Deze factoren leiden ertoe dat het aantal faillissementen binnen de sector ook volgend jaar op een lager niveau zal liggen dan in de crisisjaren’, aldus de analisten van ABN Amro.

Retail heeft nog maar weinig vet op de botten

Dit betekent echter niet dat de problemen voor de retail voorbij zijn. ‘Diverse winkeliers slaagden er in 2016 in om uit de financiële problemen te geraken. Dat heeft onder meer te maken met de kostenstructuur van veel retailers. Omdat de vaste kosten hierbinnen een grote component vormen, draagt de extra omzet vaak direct bij aan de winstgevendheid. Kanttekening: een grote groep retailers is daardoor weliswaar uit de acute problemen, maar heeft nog altijd weinig vet op de botten. Onverwachte negatieve economische ontwikkelingen kunnen zodoende wel grote gevolgen hebben.’