nieuws

Cao algemeen verbindend verklaard

Nieuws 766

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 februari 2018 besloten de gepubliceerde cao-artikelen van de cao Bakkersbedrijf algemeen verbindend te verklaren.

Cao algemeen verbindend verklaard

Dat meldt de NBOV in haar jongste uitgave Bakkerszaken. De totstandkoming van de nieuwe cao heeft de nodige voeten in de aarde gehad.

De cao loopt van 01-10-2016 tot en met 31-03-2019. Deze tekst, die ook bindend is voor ongeorganiseerde werkgevers, is te raadplegen in de Staatscourant van 27 februari 2018.

Hiermee is de cao Bakkersbedrijf van kracht voor de gehele sector, inclusief de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een van de partijen die bij het cao-overleg betrokken zijn.

Lees ook: Nieuwe Cao Bakkersbedrijf – FNV haakt af

Lonen Cao Bakkersbedrijf stijgen meer dan gemiddeld

Reageer op dit artikel