nieuws

Bakkerspedia overgedragen aan NBA

Nieuws 72

De digitale kennisbank Bakkerspedia, opgezet door de NBOV met geld uit het Sociaal Fonds voor de Bakkerij, is 28 maart officieel overgedragen aan de Nationale Bakkerij Academie (NBA). Dat gebeurde tijdens het themaprogramma ‘Kennis is toekomst’ na afloop van de algemene jaarlijkse ledenvergadering van de NBOV in Vianen.

Bakkerspedia overgedragen aan NBA
In de zaal experimenteren de aanwezigen op hun telefoon met de site.

Carla Zwierstra, directeur van de NBA, nam de kennisbank symbolisch in ontvangst. ‘Ik ga er goed voor zorgen’, sprak ze de ongeveer 70 aanwezige NBOV-leden en gasten uit het onderwijs toe. De kennisbank – die nadrukkelijk geen receptenbank is – bevat momenteel 350 artikelen over grondstoffen en bakprocessen, die de professionele bakker maar ook de leek of de consument, kan raadplegen. De site ging dinsdag live.

Input gevraagd

Bakkerspedia is een eigentijdse, interactieve databank van de bakkerij waar kennis kan worden gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. De kennisbank is continu in ontwikkeling, twee tekstschrijvers zorgen voor aanwas, maar ook de bakkers zelf zijn van harte uitgenodigd om hun kennis over grondstoffen, bakprocessen, stagnaties daarin, te delen. ‘We kunnen niet verzinnen wat er niet is. Dus stel vragen en deel uw kennis. Met uw input kunnen wij weer verder, zodat we de kennisbank kunnen uitbreiden’, aldus de tekstschrijvers en kennisbeheerders Suzanne de Heer en Lotte Voesten.

Het idee voor Bakkerspedia is in 2015 ontstaan tijdens de algemene ledenvergadering en de themamiddag die dezelfde titel droeg als gisteren: ‘Kennis is toekomst!’ (editie 2017: ‘Kennis is toekomst! Het vervolg…’).  De af gelopen twee jaar is eraan gewerkt.

NBOV-voorzitter Jos den Otter is zeer te spreken over de opzet van de kennisbank. ‘We hebben er veel tijd in gestoken, lang over gebrainstormd. Er ligt nu wel iets. Kennis kan op vele manieren worden opgedaan, dit is één van de manieren.’ Het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat de NBA dit zou overnemen. Den Otter: ‘Vanaf vandaag ligt het daar.’

Online platform

In de zaal werd hier en daar met scepsis gereageerd op de kennisbank. ‘Wie controleert of het waar is wat erin staat’, aldus enkele bakkers. Ook de bronvermelding is niet direct zichtbaar, die kan wel worden opgevraagd bij de beheerder. Voor ieder artikel op Bakkerspedia worden meer bronnen geraadpleegd, lieten de tekstschrijvers weten. Enthousiasme had de overhand bij de toehoorders, van wie enkelen al lieten weten met input te zullen komen.

Bakkerspedia is een online-platform dat te bereiken is via de internetsite bakkerspedia.nl . Een account is eenvoudig aan te maken, zo bleek gistermiddag.

Cao-acties

De algemene ledenvergadering kreeg vooraf bezoek van een veertigtal FNV-leden die NBOV-voorzitter Jos den Otter een petitie aanboden om de vastgelopen cao-onderhandelingen vlot te trekken. Als de werkgevers (NBOV en NVB) niet tegemoet komen aan de eisen van de werknemers, dreigt in ieder geval de FNV met acties op de werkvloer. NVB en NBOV hebben een tiental leden van de FNV – de achterban – inmiddels uitgenodigd voor een gesprek aan tafel. Daarop heeft de FNV nog niet gereageerd.

Reageer op dit artikel