nieuws

Jongste Cijfers&Trends laat positieve lijn zien

Nieuws 145

Het resultaat van het gemengd bedrijf over 2015 toont een verbetering van gemiddeld 15 procent. Sturen op cijfers blijft niettemin essentieel, zo blijkt uit de jongste editie van Cijfers&Trends van Beko Advies en Flynth.

Jongste Cijfers&Trends laat positieve lijn zien
Cijfers&Trends 2015

Cijfers&Trends 2015 laat een voorzichtig stijgende lijn zien voor de ambachtelijke bakkerij. Het consumentenvertrouwen was in 2015 voor het eerst in 7 jaar weer positief. Consumenten vinden eten en drinken steeds interessanter, de bestedingen aan luxe voeding namen toe, de economie trok vorig jaar aan.

Sturen op cijfers

De resultaten waren al met al positief, aldus Beko Advies en Flynth. Een acceptabel resultaat wordt volgens de organisatie gehaald als de brutowinstmarge, de personeelskosten en de operationele kosten in een juiste relatie staan tot de omzet. ‘Sturen op cijfers is essentieel voor een goed resultaat. Traditioneel wordt hierbij gekeken naar de operationele kosten. Die bleven de laatste jaren gemiddeld genomen gelijk.’

Vraag je prijs

Veel belangrijker nog is volgens Beko Advies om aan verkoopzijde de resultaten te beïnvloeden, door actief bezig te zijn met het verhogen van de omzet. ‘Beweeg mee met de ontwikkelingen in de markt, verras je klant, zorg voor verleiding in je winkel en durf ook je prijs te vragen voor die prachtige, mooie ambachtelijke producten die je produceert.’

Bovenaan shoplijstje

Een prettige winkelervaring staat bovenaan het boodschappenlijstje van Nederlandse shoppers, zo blijkt uit Nielsen Shopper Trends 2016. De overige drie factoren in de top3 blijven: ‘een prettige omgeving’ en ‘de artikelen die ik zoek zijn vlot vindbaar.’ Service is gestegen naar de 5e plaats.

De momentconsument en de hybride consument zijn typeringen van de afgelopen jaren. De consument kiest en bepaalt. Aan de ene kant gaat hij voor gemak, vrijheid en snelheid: snel naar de supermarkt om de hoek, bestellen via internet, snel bestelling afhalen of de boodschappen thuis laten bezorgen. Het moet allemaal mogelijk zijn.

Aan de andere kant kiest de klant vaker voor beleven en genieten, foodsharing, foodmarkten en foodtruckfestivals. Het bestaat allemaal naast elkaar.

Gezamenlijke omzet

De gezamenlijke omzet van het gemengd bedrijf die Beko Advies en Flynth in de meting van 2015 hebben opgenomen, bedroeg ruim 257,5 miljoen euro. Dat is 2,2% meer dan in 2014. Het aantal bezoeken aan de bakkerswinkel daalde met 2,5%, de gemiddelde besteding steeg met 2,5%. Deze stijging komt met name door prijsverhogingen, verluxing van het assortiment.

De brutowinst steeg van 72,8% naar 73,5%. De prijs van meel en bloem was daarin een belangrijke variabele. Ook andere grondstoffen als boter en melk lieten een prijsdaling zien. De stijging van de consumentenprijzen is voornamelijk ingegeven door hogere loon- en operationele kosten. Bovenstaande ontwikkelingen verklaren de hogere brutowinstmarge.

Gemiddeld per bedrijf ligt het resultaat op 133.000 euro bij een gemiddelde omzet  1,43 miljoen euro.

Banketbakkerij

In de banketbakkerij was een gemiddelde omzetstijging van circa 1,5% zien. Een deel van die stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal winkels. De autonome omzetstijging komt daarmee uit op een half procent, wat net als bij het gemengd bedrijf is toe te schrijven aan prijsverhogingen.

Het resultaat nam gemiddeld toe tot 114.000 euro bij een gemiddelde omzet van 813.500 euro. In vergelijking met het gemengd bedrijf is dit goed. Het resultaat bij de banketbakkerij is terug op het niveau van 2008.

Schaalvergroting

Het aantal faillissementen nam in 2015 voor het tweede achtereenvolgende jaar af met 5% procent. Het aantal faillissementen is daarmee terug bij het niveau van voor de crisis.

Daarnaast is zichtbaar dat het aantal fusies en overnames groeit, wat aangeeft dat de schaalvergroting toeneemt. De gemiddelde jaaromzet van het gemengd bedrijf is de laatste tien jaar met 40% gestegen. Bij de banketbakkerij is dit minder zichtbaar; daar steeg de gemiddelde omzet met ongeveer 8%.

Volgens de jongste gegevens zijn er circa 4.000 bakkerswinkels in Nederland. Het totale marktvolume voor brood en banket wordt geschat tussen 3,7 en 4 miljard euro. De ambachtelijke sector heeft hierin een aandeel van circa 25%.

Kengetallen Cijfers&Trends 2015

*Stijging van de omzet (ca. 1,5 – 2,2%), vooral veroorzaakt door prijsstijgingen en expansie.

*Een stijging van de brutowinstmarge (ca. 0,2 – 0,7%) vooral veroorzaakt door daling van de grondstofprijzen.

*Stijging van de personeelskosten met ca. 2,5% waarbij de loonkosten (incl. ondernemersbeloning) uitkomen op circa 43 – 46%.

*De overige kosten (ca. 25%) bleven nagenoeg gelijk waardoor een lichte verbetering is ontstaan in verhouding tot de omzet.

*Een verbetering van het resultaat met circa 14 – 16%.

Reageer op dit artikel