nieuws

FNV wil snelle aanpak ongelijkheid inkomens

Nieuws 17

FNV wil dat het kabinet snel met maatregelen komt om de ongelijkheid aan te pakken tussen mensen met de laagste inkomens en de beter betaalden. De vakbond pleit onder meer voor een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon, om werkende armen een inkomensverbetering te bezorgen.

FNV wil snelle aanpak ongelijkheid inkomens
Foto: Mark Pasveer

Een ander mogelijk voorstel van de FNV is om eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden terug te draaien. Ook wil de bond dat er meer wordt gedaan om de werkloosheid terug te dringen.

Ongelijkheid groter

Uit de economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag naar buiten bracht blijkt dat gepensioneerden en mensen met een uitkering er volgend jaar op achteruitgaan in hun koopkracht. Andere groepen gaan er dan nog wel op vooruit. ‘De ongelijkheid wordt hierdoor alleen maar groter’, aldus FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.

Brief aan Rutte

Naar aanleiding van de raming van het CPB schreef de FNV vandaag een brief aan minister-president Rutte en de ministers Dijsselbloem en Asscher. De brief lees je hier.

Reageer op dit artikel