nieuws

Asscher: volwassen salaris bij 21 jaar

Nieuws 15

Als het aan minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, ligt, krijgen jongen voortaan vanaf hun 21e een volwassen salaris in plaats van het minimumjeugdloon. Dat plan presenteerde de minister vandaag. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling.

Asscher: volwassen salaris bij 21 jaar
Volwassen salaris bij 21 jaar. Foto: VMN

‘Volwassenen verdienen een volwassen loon’, sprak Asscher ij de presentatie van zijn plannen. Dat gebeurde in aanwezigheid van enkele tientallen enthousiaste actievoerders van de jongerenvakbond van de FNV. Momenteel loopt het minimumjeugdloon nog tot het 23e levensjaar.

De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

De Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, pleitte al langer voor een verhoging van jeugdlonen.

Compensatie

Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling. Door die vergoeding kan ook coalitiepartner VVD zich vinden in de verhoging. De VVD spreekt over een ‘evenwichtige’ regeling. De liberalen vreesden onder meer dat de jeugdwerkloosheid zou stijgen.

Detailhandel Nederland vindt de aangekondigde wijzigingen alleen acceptabel als er een compensatie komt voor werkgevers. ‘Jongeren worden anders relatief duur, wat leidt tot een flink verlies aan banen’, aldus de brancheorganisatie.

Seizoenswerk

Asscher pakt ook een knelpunt aan bij het seizoenswerk, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw en in de recreatiesector. Werkgevers mogen seizoenswerkers na drie maanden pauze weer in dienst nemen, als ze dat maar vastleggen in een cao. Het gaat hier om een uitzondering van de wet, waarin staat dat werknemers na drie contracten (met een onderbreking van maximaal zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Veel seizoenswerkers dreigden door deze regeling hun baan te verliezen.

Transitievergoeding

Ook houden werknemers die langdurig ziek zijn, recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Dat betekent wel een verhoging van de premie.

Nauwelijks impact

Het Centraal Planbureau zegt dat de plannen van Asscher geen grote impact zullen hebben op de jeugdwerkloosheid. Per sector zullen er verschillen bestaan. In onder meer het vervoer, communicatie en de bouw stijgen de lonen zo’n 4 procent. Dit kan tot lagere werkgelegenheid leiden. Maar omdat in andere sectoren het uurloon juist iets daalt, verandert er per saldo niks, aldus het CPB.

Vakbond FNV spreekt van een historische stap. ‘Hiermee wordt voor het eerst in 41 jaar een serieuze stap gezet richting afschaffing van het wettelijk minimumjeugdloon voor volwassenen’, luidt het oordeel van FNV-bestuurder Gijs van Dijk. Ook de SP, GroenLinks en D66 tonen zich verheugd.

 

Reageer op dit artikel