nieuws

Openbare inschrijving RiskPlaza en SpecsPlaza geopend

Nieuws

Het Productschap Akkerbouw (PA) organiseert een openbare inschrijving voor partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van RiskPlaza en SpecsPlaza. Partijen kunnen vanaf vandaag een overnameplan indienen bij het PA. Het bestuur van het PA besluit over de uiteindelijke toewijzing.

Openbare inschrijving RiskPlaza en SpecsPlaza geopend

Per 1 januari 2014 worden de product- en bedrijfschappen opgeheven. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 mei 2013 neemt het Ministerie van EZ de publieke taken van het PA over. Over niet-publieke taken beslissen de besturen van de schappen: bepaalde worden beëindigd, andere kunnen door (private) partijen worden voortgezet. Op de website van het PA worden vanaf vandaag activiteiten geplaatst waarvoor partijen overnameplannen kunnen indienen. Inschrijving staat open voor branche- en sectororganisaties, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, samenwerkingsverbanden en andere private partijen.

Inschrijven

De openbare inschrijving start vandaag voor de activiteiten RiskPlaza en SpecsPlaza. De inschrijving loopt tot vrijdag 9 augustus 17.00 uur. Dat kan via een inschrijfformulier op de website van het PA.

Zie www.productschapakkerbouw.nl/algemeen/overdracht-activiteiten.

Het PA beoordeelt de ingediende overnameplannen op basis van criteria.

Reageer op dit artikel