nieuws

Nederland uit recessie

Nieuws

Nederland is uit de recessie. De economie groeide in het derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is een einde gekomen aan vier opeenvolgende kwartalen van krimp en de derde recessie in 5 jaar tijd.

Nederland uit recessie

De kleine groei is conform de verwachtingen van economen. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar kromp de economie nog wel met 0,6 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar ging de economie er op kwartaalbasis nog met 0,4 procent op achteruit. In het tweede kwartaal was de krimp afgevlakt tot een min van 0,1 procent.

Voedingsmiddelen

De verbetering in het afgelopen kwartaal komt vooral door een groei van de export, met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder. De consumptie van huishoudens kromp met 2,3 procent. ‘De consumptie krimpt nu al 2,5 jaar achtereen. Net als in eerdere kwartalen gaven huishoudens vooral minder uit aan duurzame goederen zoals auto’s, kleding en meubelen. Ook aan voedingsmiddelen, energie en brandstoffen werd minder uitgegeven’, aldus het statistiekbureau. De investeringen door het bedrijfsleven gingen in het derde kwartaal met 3 procent omlaag vergeleken met vorig jaar. ‘Deze krimp was een stuk kleiner dan in de voorafgaande kwartalen. Onder meer de investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen krompen minder dan in eerdere kwartalen’, stelt het CBS. De onderzoekers geven aan dat de productie in veel bedrijfstakken is gedaald in de afgelopen driemaandsperiode, maar dat de krimp in een aantal sectoren wel kleiner is geworden dan in het tweede kwartaal. ‘Zo kromp de bouw met 2,6 procent, terwijl deze in het tweede kwartaal nog met 5,6 procent was gekrompen’, aldus het bureau.

Groei industrie

Bij handel, vervoer en horeca verminderde de krimp van 2,8 naar 0,7 procent. Bij de industrie sloeg de krimp om in een zeer lichte groei. De overheidsbestedingen namen door de bezuinigingen met 1,2 procent af. Aan de zorg is nog wel meer uitgegeven dan een jaar eerder. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zei begin vorige maand al te verwachten dat Nederland uit de recessie zou komen. ‘Ik denk dat veel seinen op groen staan’, zei hij toen. ‘Het kan bijna niet anders dan dat die cijfers positief zullen zijn’, aldus de centralebankpresident. Volgens de gangbare definitie is er sprake van recessie bij twee of meer achtereenvolgende kwartalen van krimp.

Reageer op dit artikel