nieuws

Genootschap kijkt in vooruitkijkspiegel

Nieuws

Op dinsdag 14 januari 2014 is de Nieuwjaarsbijeenkomst van Genootschap bij Vroeg in Bunnik.

Genootschap kijkt in vooruitkijkspiegel

Het programma begint om 16.00 uur. Na de Algemene Ledenvergadering houdt René van Horen een interactieve presentatie. Hij neemt de leden mee naar ‘het anders strategisch kijken’.

Voor Van Horen dat doet kijken de leden eerst in de ‘achteruitkijkspiegel’ (vijfenzeventig jaar historie) en vervolgens in de ‘vooruitkijkspiegel’ (tachtig jaar Genootschap). Van Horen eindigt in de ‘droomspiegel’ voor 2014 en verder (vijf jaar in een jaar bereiken). Is het allemaal haalbaar in 2014?

Zijn standpunt is: ‘Ik wil mensen niet verder helpen … ze willen zichzélf verder helpen’ kleine of grote stappen, dat maakt niet uit. We gaan het samen met hem beleven om van een andere invalshoek de haalbaarheid van het ogenschijnlijk onmogelijke dichterbij te brengen. En af en toe een dwarsliggend kiezelsteentje weg te schoppen…..

De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet.

De Nieuwjaarsbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het Genootschap.

Voor meer informatie: www.genootschapvoordebakkerij.nl

Reageer op dit artikel