nieuws

Boswijk vertrokken bij NBOV

Nieuws

Henk Jan Boswijk is met pensioen. Daarmee is een eind gekomen aan een 35-jarig dienstverband met ‘de bakkerijbranche’.

Boswijk vertrokken bij NBOV

Boswijk kwam in 1978 in dienst van de Nederlandsche Bakkersbond als algemeen secretaris in Den Haag. Hij volgde de 75-jarige A. Schoep op. Schoep zelf bleef, na 33 jaar actief voor de NBB te zijn geweest, nog aan als adviseur.

In zijn jaren als algemeen secretaris trad Boswijk veel op de voorgrond, samen met zijn collega’s Volkeri (KVOB) en Kool (BCOB). Ook bezocht hij de voor- en najaarsvergaderingen van de provinciale bakkersbonden, die aangesloten waren bij de NBB en vaak vertegenwoordigd waren in de regionale tentoonstellingen met vakwedstrijden. In die jaren waren er talrijke ontmoetingsplaatsen voor de bakker.

Boswijk heeft een roemruchte periode meegemaakt. Eerst de fusie met de KVOB, waardoor de NBB in naam veranderde in de BBOV. Later sloten daar ook de BCOB en de NBOV (de banketbakkersonderneming) bij aan en ontstond de nieuwe NBOV.

Na de fusie veranderde de positie van Boswijk binnen de bakkerijorganisaties. Hij kreeg meer een rol op de achtergrond, waarbij hij de laatste jaren vooral bezig hield met ruimtelijke ordening, milieu en energie. Op 8 december is hij met pensioen gegaan.

Reageer op dit artikel